Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. juni 2013 April 2013 Økte utlån til industrien
10. mai 2013 Mars 2013 Lavere boliglånsvekst
12. april 2013 Februar 2013 Obligasjonslånenes betydning øker
8. mars 2013 Januar 2013 Høy boliglånsvekst
8. februar 2013 Desember 2012 Jevn vekst i BSU-sparingen
14. januar 2013 November 2012 Høy innskuddsdekning i norske banker
7. desember 2012 Oktober 2012 Nedgang i bankenes markedsfinansiering
2. november 2012 September 2012 Fortsatt høy boliglånsvekst
5. oktober 2012 August 2012 Økte innskudd fra lønnstakere
11. september 2012 Juli 2012 Økte utlån til industrien
17. august 2012 Juni 2012 Oppsving for sertifikatlån
13. juli 2012 Mai 2012 Boliglånsveksten fortsetter
18. juni 2012 April 2012 Betydelig andel utenlandsk markedsfinansiering
13. april 2012 Februar 2012 Nedgang i utlån til industri
9. mars 2012 Januar 2012 Økende boliglånsvekst