92687_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92687
Økte utlån til industrien
statistikk
2013-06-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utlån til industrien

Norske banker og kredittforetaks utlån til industrien beløp seg til i underkant av 65 milliarder kroner ved utgangen av april 2013. Dette er det høyeste nivået på utlån til industrinæringen siden utgangen av juni 2010.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
April 2012April 2013April 2012 - April 2013
Banker
Forvaltningskapital3 985 6464 076 3052,3
Innskudd2 655 5762 706 7651,9
Utlån2 676 1382 893 2778,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 651 4611 721 1974
Utlån1 391 1301 478 3076,3

Utlån fra banker og kredittforetak til industrinæringen økte med 2,7 milliarder kroner, eller 4,3 prosent, fra utgangen av mars til utgangen av april i år.

Industrinæringens låneopptak fra norske banker og kredittforetak har økt jevnt fra 58 milliarder kroner ved utgangen av desember 2012 frem til utgangen av april i år. Industriens andel av de næringsfordelte utlånene var på 5,1 prosent ved utgangen av april. Denne andelen lå uendret på 4,7 prosent i perioden fra september 2012 til januar 2013 og har økt i alle etterfølgende måneder.

Moderat vekst i utlån til næringene

Totale utlån fra norske banker og kredittforetak til næringene var på 1 263 milliarder kroner ved utgangen av april, opp 1,7 milliarder kroner, eller 0,1 prosent, fra måneden før. Til sammenligning lå disse utlånene på 1 258 milliarder kroner ved utgangen av april i fjor. Dette innebærer en økning på 5,1 milliarder kroner, eller 0,4 prosent, de siste 12 månedene.

Norske bankers og kredittforetaks forvaltningskapital utgjorde 5 798 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Totale utlån til næringene målt som andel av forvaltningskapitalen var 21,8 prosent på samme tidspunkt.

Betydelig vekst i utlån til bygging av skip og båter

Bankenes og kredittforetakenes utlån til bygging av skip og båter var på i underkant av 12 milliarder kroner ved utgangen av april i år, opp fra 10 milliarder kroner måneden før. Dette tilsvarer en månedsvekst på 2,0 milliarder, eller 20,8 prosent. Sammenlignet med april 2012 har disse utlånene økt med 3,7 milliarder kroner, eller 44,7 prosent, frem til utgangen av april 2013. Bygging av skip og båter sto for 0,9 prosent av totale næringslån ved utgangen av april i år.

Økt låneopptak i omsetning og drift av fast eiendom

Banker og kredittforetaks utlån til næringen omsetning og drift av fast eiendom var på 523 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 520 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for utlån til denne næringen var på 4,0 prosent frem til utgangen av april i år.

Omsetning og drift av fast eiendom var den største låntakeren blant næringene med 41,1 prosent av de totale næringsfordelte utlånene ved utgangen av april. De tre etterfølgende næringene var utenriks sjøfart og rørtransport, varehandel, reparasjon av motorvogner, samt utvikling av byggeprosjekter, med andeler på henholdsvis 8,6 prosent 5,6 prosent og 5,5 prosent.

Utenriks sjøfart og rørtransport samt faglig finansielle tjenesteyting låner mindre

Bankenes og kredittforetakenes utlån til utenriks sjøfart og rørtransport var på 109 milliarder kroner ved utgangen av april, ned fra 115 milliarder kroner måneden før. Dette tilsvarer en nedgang på 6,3 milliarder kroner, eller 5,5 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har utlånene krympet med 14 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var dermed på -11,5 prosent frem til utgangen av april i år.

Utlån til næringen faglig finansiell tjenesteyting var på 56 milliarder kroner ved utgangen av april, marginalt ned fra måneden før. Sammenliknet med utgangen av april i fjor var dette en nedgang på 14,2 milliarder kroner, eller 20,4 prosent. Faglig finansiell tjenesteyting sto for 4,4 prosent av de totale næringsfordelte utlånene fra banker og kredittforetak ved utgangen av april.

Høy tolvmånedersvekst for utlån til utvinning av råolje og naturgass

Norske bankers og kredittforetaks utlån til utvinning av råolje og naturgass var på nærmere 3 milliarder kroner ved utgangen av april i år. Dette er en oppgang på 71 millioner kroner, eller 2,5 prosent, fra mars måned og en økning på 1,0 milliard kroner, eller 53,3 prosent, fra april i fjor. Denne næringen hadde dermed den største utlånsveksten i siste tolvmånedersperiode, men står for beskjedne 0,2 prosent av totale næringsfordelte utlån fra banker og kredittforetak.