66095_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
66095
Økende boliglånsvekst
statistikk
2012-03-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende boliglånsvekst

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger har økt med hele 8,4 prosent i perioden fra januar i fjor til januar i år. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten i boliglån siden november 2008.

Banker og kredittforetaks totale utlån til husholdninger utgjorde i januar 2012 1 982 milliarder kroner. 86,6 prosent, eller 1 716 milliarder kroner, av disse utlånene var ved utgangen av januar lån med pant i bolig, Boliglånene økte med 133 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst på hele 8,4 prosent.

Avtakende, men fortsatt høyest vekst for rammelån

Utlån med pant i bolig består av to lånetyper: nedbetalingslån og rammelån. Bankers og kredittforetaks rammelån med pant i bolig til husholdninger var 454 milliarder kroner ved utgangen av januar i år. I tilsvarende periode i fjor var rammelånene 413 milliarder kroner. Rammelånene har dermed økt med 9,7 prosent de siste tolv månedene.

Nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger har økt fra 1 170 milliarder kroner i januar 2011 til 1 262 milliarder kroner i januar i år. Det er en økning på 92,6 milliarder kroner eller 7,9 prosent. Denne tolvmånedersveksten er den høyeste siden juni 2007.

Rammelånene har dermed fortsatt den prosentvis høyeste veksten de siste tolv månedene i forhold til nedbetalingslånene. Likevel er tolvmånedersveksten på 9,7 prosent den laveste som er målt noensinne for rammelånene.

Økende vekst for kredittforetakene

Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til husholdninger var 880 milliarder kroner ved utgangen av januar 2012. Det er en økning på 154 milliarder kroner, eller 21,3 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Tolvmånedersveksten har økt de siste månedene, og veksten i januar i år var den høyeste siden januar 2011, da den var på 37,1 prosent.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2006-januar 2012. Millioner kroner

Banker og kredittforetak. Tolvmånedersvekst. Utlånstyper med pant i bolig til husholdninger. Januar 2009-januar 2012

Utlån med pant i bolig fra banker til husholdninger var 836 milliarder kroner i januar. Det er en nedgang på i underkant av 22 milliarder kroner, eller -2,5 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Bankenes utlån med pant i bolig har siden september 2008 falt, men nedgangen har holdt seg stabil på rundt -2,5 prosent de siste tre månedene.

Størst andel av utlån med pant i bolig fra kredittforetak

Kredittforetakenes andel av utlån med pant i bolig har økt jevnt de siste årene. Ved utgangen av januar 2012 var denne andelen 51,3 prosent av totale boliglån. Økningen i kredittforetakenes andel av utlån med pant i bolig har blant annet sammenheng med overflytting av boliglånsportefølje fra bankene til kredittforetak, som har tillatelse til å utstede OMF-obligasjoner med pant i boliglån.

Ved utgangen av januar i år står kredittforetakene for hele 56,7 prosent av utstedte rammelån med pant i bolig, i alt 257 milliarder kroner. Kredittforetakenes andel av disse rammelånene har vært større enn bankenes andel siden februar 2010. For nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger er derimot bankenes andel så vidt størst, med 50,7 prosent i januar 2012.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2011-januar 2012. Millioner kroner
  Rammelån
m/pant i bolig
til husholdninger
Tolvmånedersvekst.
Rammelån
m/pant i bolig
til husholdninger
Nedbetalingslån
m/pant i bolig
til husholdninger
Tolvmånedersvekst.
Nedbetalingslån
m/ pant i bolig
til husholdninger
Totale utlån
m/pant i bolig
til husholdninger
Tolvmånedersvekst.
Totale utlån
m/pant i bolig
til husholdninger
  Millioner kroner Prosent Millioner kroner Prosent Millioner kroner Prosent
2011            
Januar  413 428 14,1 1 169 496 4,2 1 582 925 6,6
Februar  416 270 13,8 1 173 947 4,4 1 590 217 6,7
Mars  421 144 13,8 1 176 673 4,4 1 597 817 6,7
April  425 792 13,8 1 179 441 4,4 1 605 233 6,7
Mai  433 304 14,1 1 184 489 4,4 1 617 793 6,9
Juni  436 476 13,6 1 198 119 4,8 1 634 595 7,0
Juli  439 707 13,4 1 204 549 5,0 1 644 255 7,1
August  442 066 12,9 1 208 885 5,1 1 650 951 7,1
September  448 283 13,0 1 220 504 5,7 1 668 787 7,6
Oktober  449 001 11,8 1 229 000 6,0 1 678 002 7,5
November  452 150 11,1 1 244 683 6,9 1 696 834 8,0
Desember  453 633 10,4 1 254 015 7,4 1 707 648 8,2
2012            
Januar  453 461 9,7 1 262 082 7,9 1 715 543 8,4

Rammelån med pant i bolig blir ofte kalt boligkreditt eller fleksilån og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme - vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi - bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen.

Husholdninger defineres som personlige foretak, private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål, personlig næringsdrivende, lønnstakere, trygdede, studenter og så videre.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld. En del av utlånene med pant i bolig til husholdningene er flyttet fra banker til kredittforetak som utsteder OMF.