92685_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92685
Lavere boliglånsvekst
statistikk
2013-05-10T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere boliglånsvekst

Frem til utgangen av mars 2013 var tolvmånedersveksten i utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere med videre 8,5 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra utgangen av februar samme år.

Balanse, utvalgte tall
Mars 2012Mars 2013Mars 2012 - Mars 2013
Banker
Forvaltningskapital4 029 5973 924 729-2,6
Innskudd2 697 7572 617 474-3,0
Utlån2 643 0242 734 1873,4
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 633 4301 724 9936
Utlån1 376 1451 478 8027,5

I perioden mars 2007-mars 2013 var tolvmånedersveksten for lån med pant i bolig på sitt laveste ved utgangen av august 2010, med 6,5 prosents vekst. I den etterfølgende perioden har veksten gradvis økt til den nådde en topp på 10 prosent ved utgangen av august 2012. Tolvmånedersveksten har etter dette falt til 8,5 prosent ved utgangen av mars 2013.

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til norske lønnstakere, trygdede, studenter med videre beløp seg til 1 774 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013. Dette er en økning på 0,5 prosent, eller 8,2 milliarder kroner, fra foregående måned.

Ved utgangen av mars 2013 utgjorde de totale utlånene til lønnstakere fra banker, kredittforetak og finansieringsselskaper 1 959 milliarder kroner. Lån med pant i bolig utgjorde 91 prosent av lønnstakernes samlede lån fra de tre finansielle sektorene.

Nedbetalingslån øker mer enn rammelån

Lønnstakernes boliglån består av utlånstypene nedbetalingslån med pant i bolig og rammelån med pant i bolig . Ved utgangen av mars 2013 var 75 prosent av lønnstakernes boliglån fra banker og kredittforetak nedbetalingslån med pant i bolig.

Nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere beløp seg til 1 330 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013. Dette er en økning på rundt 135 milliarder kroner, eller 11,3 prosent, sammenliknet med utgangen av mars 2012.

Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere utgjorde 444 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013, som er en oppgang på om lag 4 milliarder kroner fra utgangen av mars 2012. Dette innebærer en tolvmånedersvekst på 0,9 prosent.

Nedgang i lån uten pant i bolig

I perioden desember 2009-oktober 2011 økte lønnstakeres lån uten pant i bolig fra banker, kredittforetak og finansieringsselskaper fra 169 milliarder kroner til 203 milliarder kroner. I perioden etter oktober 2011 har imidlertid lønnstakeres lån uten pant i bolig gradvis falt, og utgjorde 184 milliarder kroner ved utgangen av mars 2013. Nedgangen fra mars 2012 til mars 2013 var på 5,2 milliarder kroner, eller 2,7 prosent.