92681_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92681
Høy boliglånsvekst
statistikk
2013-03-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy boliglånsvekst

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere har økt med 9,2 prosent fra januar 2012 til januar 2013. Andelen rammelån av totale boliglån fortsetter å falle, og er nå på det laveste nivået siden 2009.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner
Januar 2012Januar 2013Januar 2012 - Januar 2013
Banker
Forvaltningskapital3 977 6084 012 8040,9
Innskudd2 631 5382 672 6441,6
Utlån2 749 9062 806 2892,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 619 1981 722 5486
Utlån1 341 5351 470 9709,6

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til norske lønnstakere med videre beløp seg til 1 757 milliarder kroner ved utgangen av januar 2013. Dette er en økning på 148 milliarder kroner sammenlignet med januar i fjor.

Banker og kredittforetaks totale utlån til lønnstakere utgjorde ved utgangen av januar 2013, 1 902 milliarder kroner. 92,4 prosent av disse utlånene var dermed lån med pant i bolig.

Fallende andel rammelån

Utlån med pant i bolig består av rammelån med pant i bolig og nedbetalingslån med pant i bolig. Ved utgangen av januar utgjorde nedbetalingslån og rammelån henholdsvis 74,7 og 25,3 prosent av totale boliglån til lønnstakere. Fra januar 2012 til januar 2013 falt andelen rammelån med 2,1 prosentpoeng. Andelen rammelån av totale boliglån til lønnstakere i banker og kredittforetak er nå den laveste siden november 2009. Andelen rammelån nådde toppen i september 2011, hvor andelen utgjorde 27,8 prosent av totale boliglån.

Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere har økt med beskjedne 0,9 prosent fra januar i fjor til januar i år, og utgjorde 445 milliarder kroner ved utgangen av januar. Denne tolvmånedersveksten er den laveste som er målt siden rapporteringen av denne lånetypen startet i 2006.

Nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 1 312 milliarder kroner ved utgangen av januar. Det er en økning på 143 milliarder kroner, eller 12,3 prosent, sammenliknet med utgangen av januar 2012. Tolvmånedersveksten holdt seg høy i gjennom hele 2012, vi må helt tilbake til november 2005 for å finne en høyere tolvmånedersvekst.

Kredittforetak låner ut mest til bolig

Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til lønnstakere beløp seg til 973 milliarder kroner ved utgangen av januar. Disse utlånene økte med 135 milliarder kroner, eller 16,2 prosent, sammenlignet med januar 2012. Bankenes utlån med pant i bolig til lønnstakere var 784 milliarder kroner ved utgangen av januar 2013, opp 1,6 prosent fra samme periode i fjor.

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til norske lønnstakere har vært større enn bankenes utlån med pant i bolig i alle perioder etter september 2011. Overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak har bidratt til denne trenden.