92679_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92679
Jevn vekst i BSU-sparingen
statistikk
2013-02-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Jevn vekst i BSU-sparingen

Innskudd i spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) er fortsatt en attraktiv innskuddsform. Innestående beløp på BSU-konti utgjorde 26,8 milliarder kroner ved utgangen av desember 2012. Dette er en økning på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med desember 2011.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner
Desember 2011Desember 2012Desember 2011 - Desember 2012
Banker
Forvaltningskapital3 950 5444 047 1092,4
Innskudd2 641 4702 694 2522,0
Utlån2 679 2202 713 4821,3
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 615 7731 713 3806
Utlån1 320 5481 464 23010,9

Tolvmånedersveksten i BSU-innskudd var 16,0 prosent ved utgangen av desember 2012, en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med desember året før. Tolvmånedersveksten har holdt seg stabilt høy siden satsene for sparing på BSU-konto ble hevet i 2009. Fra november til desember 2012 økte bankinnskuddene med i underkant av 2 milliarder kroner, noe som tilsvarer en månedsøkning på 7,9 prosent.

Mest BSU-innskudd i desember

Over halvparten av BSU-innskuddene i 2012 skjedde i løpet av desember. Økningen er i tråd med sesongmønsteret for denne typen innskudd, som kan være påvirket av at BSU gir rett til årlige skattefradrag, og at skattemessige tilpasninger ofte gjøres mot slutten av året.

Vekst i innenlandske lønnstakeres bankinnskudd uten avtalt løpetid

Ved utgangen av desember 2012 var de innenlandske lønnstakernes totale innskudd i banker 838 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 65 milliarder kroner, eller 8,4 prosent, fra desember 2011. Tolvmånedersveksten i bankinnskudd uten avtalt løpetid var 10,5 prosent fram til utgangen av desember 2012, mens for bankinnskudd med avtalt løpetid var tolvmånedersveksten på beskjedne 0,9 prosent. Ved utgangen av 2012 var 80,2 prosent av de innenlandske lønnstakernes bankinnskudd plassert i innskudd uten avtalt løpetid, 19,8 prosent var plassert i innskudd med avtalt løpetid.