91760_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
91760
Høy innskuddsdekning i norske banker
statistikk
2013-01-14T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy innskuddsdekning i norske banker

Bankenes andel av utlån som er finansiert av innskudd fra norske og utenlandske kunder, ble redusert med 0,6 prosentpoeng fra oktober til november 2012. Innskuddsdekningen hadde ved utgangen av november ligget stabilt rundt 82 prosent så langt i 2012.

Innskuddsdekningen i norske banker har økt med 4,1 prosentpoeng de siste tolv månedene, og var på 82,2 prosent ved utgangen av november 2012. Innskuddene fra kunder har i den samme perioden økt med 5,4 prosent, og beløp seg til 1 802 milliarder kroner ved utgangen av november 2012. Utlånene til kunder endret seg lite siste tolv måneder, og var 2 192 milliarder kroner ved utgangen av november 2012.

Overføring av utlån til kredittforetak påvirker innskuddsdekningen

Overføringer av utlån med pant i bolig fra banker til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), kan bidra til å øke innskuddsdekningen i bankene. Fra november 2008 til november 2012 har innskuddsdekningen i norske banker økt med 19,6 prosentpoeng.

Dersom vi måler bankinnskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder fra banker og kredittforetak som utsteder OMF, får vi derimot en andel på 56,2 prosent ved utgangen av november 2012.

Innskuddenes andel av total finansiering øker i bankene

Bankene finansierer sin virksomhet fra en rekke kilder, deriblant innskudd, interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og F-lån fra Norges Bank. Innskudd fra kunder er ofte ansett som den sikreste, og mest stabile av disse. Ved utgangen av november 2012 utgjorde kundeinnskuddene i norske banker 52,5 prosent av total finansiering. Denne andelen har økt med 1,5 prosentpoeng de siste tolv måneder, og med 7,5 prosentpoeng i forhold til november 2008.

 

Norske banker og OMF-foretak. Innskudd, utlån og innskuddsdekning til kunder. November 2011-november 2012. Millioner kroner og prosent
 
 Innskudd  Utlån fra banker  Utlån fra banker
og OMF-foretak
  Innskudds-
dekning
i banker
  Innskudds-
dekning
i banker og
OMF-foretak
 
2012     
November1 801 1542 191 7113 204 98282,256,2
Oktober1 805 8532 181 6283 190 76882,856,6
September1 784 6372 171 9053 178 47682,256,1
August1 784 5302 182 6373 168 81781,856,3
Juli1 789 9352 191 7123 165 51181,756,5
Juni1 817 6072 189 7743 156 93183,057,6
Mai1 715 8122 188 5783 146 67778,454,5
April1 757 1342 166 9233 115 77281,156,4
Mars1 780 7952 163 9003 102 13982,357,4
Februar1 754 0152 167 7643 083 68280,956,9
Januar1 748 4982 190 7523 083 04179,856,7
2011     
Desember1 728 0652 185 4813 068 32779,156,3
November1 708 6502 188 8413 056 96478,155,9
 

 

Obligasjoner med fortrinnsrett

I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

 

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen