90471_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
90471
Fortsatt høy boliglånsvekst
statistikk
2012-11-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2012

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy boliglånsvekst

Fra september 2011 til september 2012 økte bankene og kredittforetakenes utlån med pant i bolig til lønnstakere med 9,6 prosent. Nedbetalingslån med pant i bolig økte mest, med en tolvmånedersvekst fram til september i år på hele 12,5 prosent.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig til lønnstakere og tolvmånedersvekst. Januar 2007-september 2012

Utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til norske lønnstakere, trygdede og studenter med videre beløp seg til 1 716 milliarder kroner ved utgangen av september 2012. Disse utlånene økte med 150 milliarder kroner fra september i fjor.

Veksten i boliglån de siste tolv månedene var 9,6 prosent frem til utgangen av september 2012, ned fra 10,0 prosent frem til utgangen av forrige måned. Til sammenligning var tolvmånedersveksten 7,7 prosent frem til utgangen av september i fjor.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til lønnstakere fordelt på type. Mai 2009-september 2012. Tolvmånedersvekst. Prosent

Nedbetalingslån øker mest

Utlån med pant i bolig består av rammelån med pant i bolig og nedbetalingslån med pant i bolig. Ved utgangen av september utgjorde nedbetalingslån og rammelån henholdsvis 74,1 og 25,9 prosent av totale boliglån til lønnstakere. Andelene har siden slutten av 2008 vært relativt stabile.

Nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 1 271 milliarder kroner ved utgangen av september 2012. Det er en økning på 142 milliarder kroner, eller 12,5 prosent, sammenliknet med utgangen av september 2011. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten siden november 2005.

Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 445 milliarder kroner ved utgangen av september 2012, en økning på i underkant av 9 milliarder kroner fra utgangen av september 2011. Denne tolvmånedersveksten på 2,0 prosent er den laveste som er målt siden registreringen av denne lånetypen startet i 2006.

Banker og kredittforetak. Utlån med pant i bolig til lønnstakere. Andel rammelån. Januar 2007-september 2012. Prosent

Kredittforetak låner ut mest til bolig

Utlån med pant i bolig fra kredittforetak til lønnstakere beløp seg til 949 milliarder kroner ved utgangen av september 2012. Dette innebærer en økning på 164 milliarder kroner, eller 20,8 prosent, sammenlignet med september 2011. Bankenes utlån med pant i bolig til lønnstakere var 767 milliarder kroner ved utgangen av september 2012, ned nærmere 13 milliarder kroner, eller 1,7 prosent, fra samme periode i fjor.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig til lønnstakere og tolvmånedersvekst. Januar 2007-september 2012. Millioner kroner

Kredittforetakenes utlån med pant i bolig til norske lønnstakere har vært større enn bankenes utlån i alle perioder etter september 2011. Overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak har bidratt til denne trenden.

Rammelån med pant i bolig blir ofte kalt boligkreditt eller fleksilån, og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Fastrente tilbys ikke for denne lånetypen som tilbys fra banker og kredittforetak. Utlånstypen ble innført i januar 2006.