290612
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
290612
statistikk
2017-12-18T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

15 %

vekst i netthandelen de åtte første månedene i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
4. termin 20164. termin 20174. termin 2016 - 4. termin 20172015 - 2016
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy38 52241 8198,610,2
Engroshandel142 701154 1218,07,0
Detaljhandel81 72584 0142,83,1
Dagligvarehandel29 29229 8371,94,1
Netthandel2 9653 41315,113,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20164. termin 20174. termin 2016 - 4. termin 2017
Hele landet81 72584 0142,8
 
Østfold4 0664 1492,0
Akershus9 3479 7103,9
Oslo9 84910 1443,0
Hedmark2 9943 0812,9
Oppland3 1773 2612,6
Buskerud4 2784 4734,6
Vestfold4 3834 5313,4
Telemark2 8852 9452,1
Aust-Agder2 1932 2593,0
Vest-Agder3 1833 2331,6
Rogaland6 5376 6321,5
Hordaland7 7557 9282,2
Sogn og Fjordane1 7491 8083,4
Møre og Romsdal4 0584 1562,4
Sør-Trøndelag5 0205 2404,4
Nord-Trøndelag2 1822 1980,7
Nordland4 1184 2032,1
Troms - Romsa2 6982 7752,9
Finnmark - Finnmárku1 2541 2872,6

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20164. termin 20174. termin 2016 - 4. termin 2017
Hele landet38 52241 8198,6
 
Østfold2 1662 3177,0
Akershus7 9868 7399,4
Oslo6 7817 3368,2
Hedmark1 0681 32624,2
Oppland1 1271 1502,0
Buskerud3 3103 5065,9
Vestfold1 2661 43113,0
Telemark1 3011 3534,0
Aust-Agder6446876,7
Vest-Agder1 0311 17413,9
Rogaland2 3702 5196,3
Hordaland2 3742 5497,4
Sogn og Fjordane5055213,2
Møre og Romsdal1 4501 63212,6
Sør-Trøndelag1 8262 01610,4
Nord-Trøndelag88096810,0
Nordland1 1671 2416,3
Troms - Romsa9349895,9
Finnmark - Finnmárku3363658,6

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20164. termin 20174. termin 2016 - 4. termin 2017
Hele landet142 701154 1218,0
 
Østfold4 3844 381-0,1
Akershus33 38035 8667,4
Oslo40 38644 48110,1
Hedmark3 1253 61215,6
Oppland1 7212 01016,8
Buskerud4 5095 24716,4
Vestfold5 8005 624-3,0
Telemark1 3661 4506,1
Aust-Agder1 6921 88711,5
Vest-Agder2 2592 3725,0
Rogaland8 5218 8764,2
Hordaland12 08113 60512,6
Sogn og Fjordane3 0232 312-23,5
Møre og Romsdal5 3845 9079,7
Sør-Trøndelag6 5447 30611,6
Nord-Trøndelag7998263,4
Nordland3 4623 5893,7
Troms - Romsa3 5613 95311,0
Finnmark - Finnmárku70581816,0

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
4. termin 20165. termin 20166. termin 20161. termin 20172. termin 20173. termin 20174. termin 2017
Handel med og reparasjon av motorvogner38 52243 90344 06038 81342 30245 23741 819
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler28 23331 28331 52128 59430 60432 30230 957
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 3437 2988 2916 6337 0097 7156 653
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 4174 8893 8983 1653 9794 4063 636
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler529433350422709814573
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner142 701159 944166 416143 702157 906170 907154 121
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 1482 4452 2631 6552 1192 9472 270
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler53 3642 44561 80453 02359 73860 99057 726
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk21 93157 52326 42222 60023 93724 93823 250
Engroshandel med IKT-utstyr6 4857 9669 8977 0667 4918 3897 043
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr16 45320 44721 42616 71719 96622 48817 980
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers40 29543 77041 76740 69142 32448 69043 787
Uspesifisert engroshandel2 0252 7092 8361 9502 3302 4662 064
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner81 72578 32491 39369 11775 56786 11884 014
Butikkhandel med bredt vareutvalg32 24330 92434 46828 60031 29233 29632 848
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 8453 5374 6652 9143 5513 8223 953
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 2987 7347 6497 4297 6678 5108 433
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8688401 175770687805816
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger14 63514 39416 01011 31012 39815 32615 173
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 5443 8015 7543 3183 9564 5034 717
Annen butikkhandel i spesialforretninger14 02713 61817 27211 44512 62516 06414 276
Torghandel65255719174373
Detaljhandel utenom utsalgssted3 2013 4524 3443 3123 3753 7483 726

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB