Arkiv for Økonomisk utsyn

Publisert:

SSB har hvert år siden 1923 publisert Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen gir en oversikt over norsk og internasjonal økonomi i det aktuelle året.

ØkUtsynArkiv

Økonomisk utsyn 2010-

Økonomisk utsyn 2000-2009

Økonomisk utsyn 1990-1999 (PDF)

Økonomisk utsyn 1980-1989 (PDF)

Økonomisk utsyn 1970-1979 (PDF)

Økonomisk utsyn 1960-1969 (PDF)

Økonomisk utsyn 1950-1959 (PDF)

Statistisk-økonomisk oversikt 1940-1949 (PDF)

Statistisk-økonomisk oversikt for årene 1927-1939 

1927-1935 utg. som bilag til statsbudsjettet (PDF)

Konjunkturene - publisert i Statistiske meddelelser 1923-1926

Økonomisk utsyn 1900-1950 

Økonomisk utsyn 1900—1950 (PDF) 

Bakgrunnen for Økonomisk utsyn

I publikasjonen  Statistisk sentralbyrå 100 år 1876-1976 står det følgende om bakgrunnen for Økonomisk utsyn: 

 «I 1922 begynte Byrået å publisere statistisk-økonomiske oversikter i Statistisk månedshefte. Fra 1927 har Byrået, med unntak av krigsårene som ble beskrevet i en større samlet oversikt, årlig utarbeidd en egen publikasjon, Statistisk-økonomisk oversikt, seinere omdøpt til Økonomisk utsyn. Denne publikasjonen har gitt en beskrivelse og analyse av den økonomiske situasjon og utvikling i landet i det siste forløpne år. Den ble opprinnelig utarbeidd for stortingsrepresentantene og trykt som vedlegg til det årlige statsbudsjett,men har også vist seg å være av stor interesse for andre som arbeider med økonomiske spørsmål og avgjørelser»

Kontakt