Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2015/2016

Innhold

Arkiv for Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. august 2016 2015/2016 Rådyr mest utsatt for trafikkdød
31. august 2015 2014/2015 Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken
29. august 2014 2013/2014 Færre elg drept i trafikken
30. august 2013 2012/2013 Flere rådyr drept i trafikken
29. september 2011 2010/2011 Færre hjortevilt drept av bil
29. september 2010 2009/2010 Bil og tog drepte 20 hjortevilt daglig
25. september 2009 2008/2009 Stadig flere hjortevilt drept av bil og tog
2. oktober 2008 2007/2008 Over 7 000 hjortevilt drept av bil og tog
26. september 2007 2006/2007 17 hjortevilt drept i trafikken hver dag
27. september 2006 2005/2006 Bil og tog tar flest hjortevilt
27. september 2005 2004/2005 Færre elger påkjørt av bil eller tog
1. oktober 2004 2003/2004 Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken
29. september 2003 2002/2003 Flere hjortevilt drept i trafikken
25. september 2002 2001/2002 6 000 hjortevilt drept i trafikken
21. september 2001 2000/2001 Over 5 000 hjortevilt drept i trafikken
22. september 2000 1999/2000 Bil og tog tar flest hjortevilt
17. september 1999 1998/1999 Flere hjortevilt drept i trafikken
27. september 2012 2011/2012 Færre elg og rådyr drept i trafikken