17828
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17828
Over 7 000 hjortevilt drept av bil og tog
statistikk
2008-10-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2007/2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 7 000 hjortevilt drept av bil og tog

Trafikken tar livet av et stadig økende antall hjortevilt. I jaktåret 2007/08 måtte for første gang mer enn 7 000 hjortevilt bøte med livet. Det er 700 flere enn året før.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2007/08

I alt ble 9 500 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2007/08, en økning på 7 prosent fra foregående jaktår. Det var trafikken som var den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6 000 hjortevilt drept av bil og 1 000 av tog. Litt over 4 000 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens 2 094 elger og 873 hjorter omkom på veg og bane dette jaktåret. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 844 elger ble drept på denne måten. Det er en økning på 30 prosent fra forrige jaktår.

Farlig å være rådyr i trafikken

I alt ble 3 911 rådyr drept av bil og 118 av tog i løpet av jaktåret 2007/08. Det er Hedmark og Østfold som topper statistikken over antall rådyrpåkjørsler med henholdsvis 539 og 500.

Hedmark har mye elg og lange veg- og togstrekninger gjennom skog. Ikke uventet er det derfor også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 612 elger av bil- og togpåkjørsler i dette fylket. Mange elger måtte også bøte med livet på Nordlandsbanen. Til sammen 255 elger omkom i møte med tog i Nord-Trøndelag og Nordland.

1 100 elger omkom av andre årsaker

Samlegruppa Drept av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner, og liknende. I 2007/08 omkom i underkant av 1 100 elger av andre årsaker. For rådyr og hjort var antallet henholdsvis 641 og 521. Antall villrein i denne gruppa havnet på 53 dyr.

Noen hjortevilt blir også felt som skadedyr, og i alt møtte 159 hjortevilt denne skjebnen. Nesten halvparten av dem var hjorter.

Det ble registrert ulovlig felling av 61 hjortedyr i jaktåret 2007/08.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB