192878_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
192878
Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken
statistikk
2015-08-31T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser rådyr, elg, hjort og villrein som er overkjørt eller av andre grunner drept utehom jakten: I 2014/15 ble 8 750 hjortevilt registrert omkommet.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken

I overkant av 6 000 hjortevilt ble drept i trafikken i løpet av jaktåret 2014/15. Det er 5 prosent flere enn i foregående jaktår.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.
AntallProsent
2014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
I alt8 7503,5-17,5
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy9542,1-27,0
Påkjørt av tog48514,4-47,8
Omkommet av andre årsaker1 3381,7-12,4
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy7397,311,5
Påkjørt av tog42-22,2-39,1
Omkommet av andre årsaker51221,0-46,2
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy2-50,00,0
Påkjørt av tog0..
Omkommet av andre årsaker20-62,30,0
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy3 8085,3-1,8
Påkjørt av tog128-22,9-29,3
Omkommet av andre årsaker722-6,4-32,8
Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

I alt ble 8 750 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret 2014/15. Det er 4 prosent flere enn i jaktåret 2013/2014. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble i overkant av 5 500 hjortevilt drept av motorkjøretøy, og 650 dyr endte sine dager på jernbanelinjen. Om lag 4 000 rådyr, 1 400 elg og 780 hjort ble drept i trafikken dette jaktåret.

Rådyr er fortsatt mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler i trafikken. I alt ble 3 800 rådyr drept av motorkjøretøy og 130 av tog i løpet av jaktåret 2014/15. Flest rådyrpåkjørsler var det i Hedmark hvor 620 dyr satte livet til.

Flest påkjørsler i Hedmark og Østfold

Hedmark og Østfold er de fylkene hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2014/15: henholdsvis 930 og 600 dyr. Av de trafikkdrepte dyrene utgjorde rådyr 92 prosent i Østfold og 66 prosent i Hedmark.

690 rådyr omkom av andre årsaker

Kategorien andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2014/15 ble det registrert avgang av om lag 1 300 elg, 690 rådyr, 470 hjort og 19 villrein av slike årsaker.