17836
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17836
Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken
statistikk
2004-10-01T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2003/2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 6 000 hjortevilt drept i trafikken

I løpet av jaktåret 2003/04 ble 6 250 hjortevilt drept av bil eller tog, noe som er en nedgang på 7 prosent fra foregående jaktår. Utenom ordinær jakt, er det fortsatt bil og tog som tar livet av flest hjortevilt. I løpet av det siste jaktåret ble i gjennomsnitt 18 dyr påkjørt og drept hver eneste dag.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2003/04

Flest bilpåkjørsler

I 2003/04 sto veitrafikken for 84 prosent av alle hjorteviltpåkjørsler, mens tog sto for resten. På grunn av størrelsen, er det ofte elg og hjort som forårsaker de største skadene ved bilpåkjørsel. I alt 5 250 hjortevilt ble drept av bil i 2003/04, og av dette var 2 000 elger og hjorter.

Rådyrene utsatt

Av hjorteviltet er det rådyrene som oftest blir påkjørt. I alt 3 400 rådyr ble registrert drept i trafikken i jaktåret 2003/04, og det tilsvarer 12 prosent av antall rådyr skutt under ordinær jakt. (Se: Småvilt- og rådyrjakt, 2003/04 . For elg utgjorde avgang som følge av viltpåkjørsler 6 prosent av det antallet som ble felt under ordinær jakt. (Se: Elgjakt, 2003/04 ).

Flest påkjørsler i Hedmark

Hedmark er det fylket hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2003/04. Det har flere årsaker. Her finnes landets største elgstamme, og mange steder er det forholdsvis mye rådyr. I tillegg er det stor trafikk på både vei- og jernbanen gjennom fylket. Til sammen 560 elger og 360 rådyr ble drept i trafikken i Hedmark i løpet av 2003/04. Henholdsvis 335 og 345 av disse ble påkjørt av bil.

Andre årsaker

Kategorien "Andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2003/04 ble det registrert en avgang på i alt 1 080 elger, 590 rådyr, 330 hjorter og 30 villrein som skyldtes slike årsaker.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt.
Drept av bil eller tog, etter fylke. 2003/04*
         I alt        Elg        Hjort        Villrein        Rådyr
1998/99 5 640 1 886  488 7 3 259
1999/2000 5 587 1 921  543 5 3 118
2000/01 5 747 1 968  461 5 3 313
2001/02 5 913 1 945  611 7 3 350
2002/03 6 726 2 602  540 5 3 579
2003/04* 6 247 2 244  629 4 3 370
2003/04          
01 østfold  608 79 - -  529
02 Akershus  614  158 1 -  455
03 Oslo 47 21 - - 26
04 Hedmark  931  560 7 1  363
05 Oppland  311  139 9 -  163
06 Buskerud  432  206 6 2  218
07 Vestfold  179 10 1 -  168
08 Telemark  267 91 7 -  169
09 Aust-Agder  205 68 - -  137
10 Vest-Agder  166 33 2 -  131
11 Rogaland  147 4 19 -  124
12 Hordaland  120 5  112 - 3
14 Sogn og Fjordane  149 1  146 - 2
15 Møre og Romsdal  577 7  248 -  322
16 Sør-Trøndelag  503  164 67 -  272
17 Nord-Trøndelag  528  279 3 -  246
18 Nordland  335  294 1 1 39
19 Troms 97 94 - - 3
20 Finnmark Finnmárku 31 31 - - -

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB