17844
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17844
Bil og tog tar flest hjortevilt
statistikk
2000-09-22T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1999/2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bil og tog tar flest hjortevilt

Utenom ordinær jakt er det fortsatt bil og tog som utgjør den største trusselen for hjorteviltet. For jaktåret 1999/2000 ble 5 600 hjortevilt drept av bil eller tog.

 Rådyr, elg og hjort drept av bil og tog. 1990/1991-1999/2000

For jaktåret 1999/2000 er det registrert en avgang på 3 200 elger, 1 200 hjorter, 100 villrein og 3 900 rådyr. Dette gir en total avgang på til sammen 8 400 hjortevilt. Tallene er av samme størrelsesorden som for fjoråret. Av den totale avgangen var 67 prosent påkjørt av bil eller tog. Det er rådyrene som er mest utsatt for påkjørsel, her skyldes 80 prosent av all avgang påkjørsel av bil eller tog. For elg, hjort og villrein er tilsvarende tall 60, 46 og 5 prosent. Ser en på fordelingen mellom bil og tog, viser statistikken at bil står for 86 prosent av alle påkjørslene.

Flest elgpåkjørsler i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag ble det sist jaktår påkjørt 336 elger. Like etter kommer Hedmark med 323 dyr. I Møre og Romsdal ble 214 hjorter drept av bil eller tog.

Andre årsaker

Kategorien "andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, omkommet, tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. Her ble det for jaktåret 1999/2000 registret en avgang på 1 176 elger, 537 hjorter, 98 villrein og 690 rådyr.

Ulovlig jakt

Registrert avgang som skyldes ulovlig jakt utgjør bare en liten andel av den totale avgangen. 53 elger, 27 hjorter og 19 rådyr ble skutt i forbindelse med ulovlig jakt.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt.
Drept av bil eller tog, etter fylke. 1999/2000
  Drept av bil eller tog
          Elg         Hjort         Villrein         Rådyr
I alt 1 921 543 5 3 118
1999/2000        
01 østfold 77 - - 407
02 Akershus 140 - - 370
03 Oslo 6 - - 21
04 Hedmark 323 2 - 329
05 Oppland 104 7 4 226
06 Buskerud 113 2 - 225
07 Vestfold 31 - - 250
08 Telemark 134 1 1 221
09 Aust-Agder 71 2 - 108
10 Vest-Agder 43 1 - 124
11 Rogaland 2 26 - 120
12 Hordaland 3 106 - 6
14 Sogn og Fjordane 1 138 - 4
15 Møre og Romsdal 3 214 - 258
16 Sør-Trøndelag 191 39 - 230
17 Nord-Trøndelag 336 4 - 165
18 Nordland 259 1 - 53
19 Troms 57 - - 1
20 Finnmark 27 - - -

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB