53489
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
53489
Færre hjortevilt drept av bil
statistikk
2011-09-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2010/2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre hjortevilt drept av bil

Til sammen ble nesten 5 900 hjortevilt drept av bil i jaktåret 2010/11. Det er nesten 550 færre enn året før. Toget tok livet av 1 200 dyr, en økning på 300 dyr fra året før.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2010/11

I alt ble 10 600 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2010/11. Det er omtrent like mange som i foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 5 900 hjortevilt drept av bil og 1 200 av tog. Nesten 4 100 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens litt over 2 200 elger og 700 hjorter omkom på veg og bane dette jaktåret. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og over 900 elger ble drept på denne måten. Det er 200 flere enn forrige jaktår.

Farlig å være rådyr i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for bilpåkjørsler. I alt ble over 3 900 rådyr drept av bil og 180 av tog i løpet av jaktåret 2010/11. Det var Østfold og Hedmark som toppet statistikken over antall rådyrpåkjørsler, med henholdsvis 590 og 550.

Mange elger døde på Nordlandsbanen

Hedmark har mye elg og lange veg- og togstrekninger gjennom skog. Ikke uventet ble det også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 470 elger av bil- og togpåkjørsler i dette fylket. Mange elger måtte også bøte med livet på Nordlandsbanen. I alt 430 elger omkom i møte med tog i Nord-Trøndelag og Nordland, en økning på nesten 150 dyr fra året før.

Nesten 1 500 elger1 omkom av andre årsaker

Samlegruppa Drept av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og liknende. I 2010/11 omkom nesten 1 500 elger av andre årsaker. For rådyr og hjort var antallet henholdsvis 1 000 og 900. I alt 20 villrein omkom av en av disse grunnene.

Noen hjortevilt blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 108 hjortevilt denne skjebnen.

1  Tallet ble rettet 05.10.2011

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB