17848
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17848
Bil og tog drepte 20 hjortevilt daglig
statistikk
2010-09-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2009/2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bil og tog drepte 20 hjortevilt daglig

Til sammen 6 400 hjortevilt ble drept av bil i jaktåret 2009/10. Det er 100 flere enn året før og det høyeste antallet som noen gang er registrert. Toget tok livet av 900 dyr.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2009/10

I alt ble 10 600 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2009/10, en økning på 5 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6 400 hjortevilt drept av bil og 900 av tog. Av de omkomne dyrene var det litt over 4 200 rådyr, 2 200 elger og vel 700 hjorter. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 700 elger ble drept på denne måten. Det er 200 færre enn foregående jaktår.

Farlig å være rådyr i Østfold

Rådyr er spesielt utsatt for bilpåkjørsler. I alt ble over 4 200 rådyr drept av bil og 140 av tog i løpet av jaktåret 2009/10. Av de ulike fylkene var det Østfold og Møre- og Romsdal som toppet statistikken over antall rådyrpåkjørsler, med henholdsvis 630 og 500 dyr.

Hedmark har mye elg og lange veg- og togstrekninger gjennom skog. Ikke uventet ble det også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom over 500 elger av bil- og togpåkjørsler i dette fylket. Mange elger måtte også bøte med livet på Nordlandsbanen. Nesten 300 elger omkom i møte med tog i Nord-Trøndelag og Nordland, en nedgang på rundt 100 dyr fra året før.

Over 1 200 elger omkom av andre årsaker

Samlegruppa drept av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og liknende. I 2009/10 omkom 1 300 elger av andre årsaker. For rådyr og hjort var antallet henholdsvis 1 100 og 700. Litt over 20 villrein omkom av en av disse grunnene.

Noen hjortevilt blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 168 hjortevilt denne skjebnen

Det ble registrert ulovlig felling av 59 hjortedyr i jaktåret 2009/10.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB