17842
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17842
Over 5 000 hjortevilt drept i trafikken
statistikk
2001-09-21T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2000/2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 5 000 hjortevilt drept i trafikken

I overkant av 3 000 rådyr og nær 2 000 elger ble drept av bil eller tog i jaktåret 2000/01, mens bare fem villrein møtte samme skjebne.

 Rådyr, elg og hjort drept av bil og tog. 1990/91-2000/01

Utenom ordinær jakt ble det i jaktåret 2000/01 registrert en total avgang på 4 132 rådyr, 3 338 elger,

1 082 hjorter og 65 villrein. For rådyr og elg innebærer dette en økning fra året før, mens det for hjort og villrein var en nedgang. For elg og rådyr utgjør irregulær avgang om lag 10 prosent av ordinær jakt.

Påkjøring av bil eller tog var den viktigste årsaken til avgang utenom jakt, og i 2000/01 ble 3 313 rådyr, 1 968 elger og 461 hjorter drept i trafikken. Det betyr at 80 prosent av all registrert avgang av rådyr utenom ordinær jakt skyldes påkjøring av bil eller tog. Tilsvarende andel for elg var 59 prosent.

Flest elg påkjørt i Hedmark

I Hedmark ble det sist jaktår påkjørt 431 elger. Deretter følger Buskerud med 253 dyr og Akershus med 211 dyr.

Mindre ulovlig elgjakt?

I den siste tiårsperioden har det vært en sterk nedgang i antallet elg som er felt ulovlig. For de andre hjorteviltartene er antallet nokså stabilt. Kategorien "andre årsaker" omfatter dyr som er forulykket, omkommet, tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og så videre. Her ble det registrert en avgang på 1 277 elger, 490 hjorter, 60 villrein og 717 rådyr.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt.
Drept av bil eller tog, etter fylke. 2000/01
            Elg           Hjort           Villrein           Rådyr
I alt 1 968 461 5 3 313
2000/01        
01 østfold 119 - - 512
02 Akershus 211 - - 456
03 Oslo 48 - - 31
04 Hedmark 431 4 1 347
05 Oppland 203 11 1 231
06 Buskerud 253 6 - 288
07 Vestfold 22 - - 192
08 Telemark 181 1 2 251
09 Aust-Agder 67 1 1 168
10 Vest-Agder 43 4 - 118
11 Rogaland 2 23 - 113
12 Hordaland 1 108 - 3
14 Sogn og Fjordane - 105 - 4
15 Møre og Romsdal 1 156 - 262
16 Sør-Trøndelag 79 35 - 173
17 Nord-Trøndelag 142 6 - 122
18 Nordland 95 1 - 40
19 Troms 35 - - 2
20 Finnmark 35 - - -

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB