17846
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17846
Flere hjortevilt drept i trafikken
statistikk
1999-09-17T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1998/1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere hjortevilt drept i trafikken

Antall trafikkdrepte hjortevilt gikk litt opp i jaktåret 1998/99. I alt 1 900 elger, 490 hjorter og 3 260 rådyr ble drept av bil eller tog.

Rådyr, elg og hjort drept av bil og tog. 1990/91-1998/99

Utenom ordinær jakt ble det i alt drept 3 200 elger, 960 hjorter, 130 villrein og 4 100 rådyr siste jaktår. Dette er noen flere elger og hjorter enn i fjor, men litt under avgangen for to år siden. Tallene omfatter bare avgang som blir meldt til den kommunale viltforvaltningen eller politiet. De reelle tallene er trolig høyere enn det statistikken viser.

Omtrent halvparten av hjortene, nær 60 prosent av elgene og nesten 80 prosent av rådyrene er drept i trafikken. Rådyr, elg og hjort er mest utsatt for påkjørsel av bil, men tog drepte 100 av 3 260 trafikkdrepte rådyr og 600 av 1 900 elger. Hedmark og Nord-Trøndelag hadde i 1998/99 til sammen 260 elger drept av tog.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak. !998/99

Elg Hjort Villrein Rådyr
1994/95 3 405 915 72 4 601
1995/96 2 915 874 88 4 233
1996/97 3 378 985 89 4 587
1997/98 2 962 995 133 3 895
1998/99 3 215 958 123 4 097
         
1998/99        
østfold 138 - - 481
Akershus 248 - - 500
Oslo 71 - - 52
Hedmark 474 3 7 529
Oppland 346 14 14 281
Buskerud 317 3 12 396
Vestfold 64 - - 281
Telemark 366 4 12 343
Aust-Agder 150 - 3 227
Vest-Agder 112 4 7 185
Rogaland 13 40 1 152
Hordaland 9 217 6 10
Sogn og Fjordane - 350 57 5
Møre og Romsdal 7 259 1 300
Sør-Trøndelag 154 56 3 165
Nord-Trøndelag 373 8 - 130
Nordland 249 - - 56
Troms 66 - - 3
Finnmark 58 - - 1
       
Etter årsak      
Felt som skadedyr 58 101 - 37
Felt ulovlig 66 44 3 27
Drept av bil 1 286 478 6 3 152
Drept av tog 600 10 1 107
Andre årsaker 1 205 325 113 774

Andre årsaker

Ukjent eller ikke spesifisert årsak (forulykket, tatt av rovdyr med videre) omfattet 1 200 elger, 325 hjorter, 110 villrein og 780 rådyr. 66 elger og 44 hjorter ble registrert felt ulovlig, mens 60 elger og 100 hjorter ble felt som skadedyr siste jaktår.

Statistikken utgis årlig.

tlf. 62 88 52 56.

Frigitt 17. september 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB