17830
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17830
17 hjortevilt drept i trafikken hver dag
statistikk
2007-09-26T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2006/2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

17 hjortevilt drept i trafikken hver dag

Ser en bort fra jakta, var trafikken den desidert hyppigste dødsårsaken for hjortevilt i jaktåret 2006/07. 6 300 ble drept på veiene, noe som i gjennomsnitt tilsvarer 17 dyr hver dag. Det totale tallet på omkomne eller drepte hjortevilt gikk ned med 11 prosent fra foregående jaktår.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2006/07

I alt ble 8 900 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2006/07, 11 prosent færre enn foregående jaktår. Trafikken tok livet av nesten tre fjerdedeler av disse dyrene. Til sammen ble 5 500 hjortevilt drept av bil og 800 av tog. Rådyrene er mest utsatt i trafikken og er innblandet i over 60 prosent av påkjørslene. Det er likevel elg og hjort som forårsaker mest materielle skader. 1 321 elger og 690 hjorter omkom på veiene dette jaktåret. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 650 elger ble drept av toget.

Farlig å være rådyr

I alt ble 3 461 rådyr drept av bil og 91 av tog i løpet av jaktåret 2006/07. Det er Østfold og Akershus som topper statistikken over antall påkjørsler med henholdsvis 494 og 446. De trafikkdrepte rådyrene tilsvarer 15 prosent av det antallet som ble skutt i løpet av den ordinære jakta .

Flest elger påkjørt i Hedmark

Hedmark har mye elg og lange vegstrekninger gjennom skog. Ikke uventet er det derfor også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 416 elger av bil- og togpåkjørsler i dette fylket. Selv om det er mest i landet, er det 140 færre enn i foregående jaktår. En mulig årsak til nedgangen er mindre snømengder enn vinteren 2005/06.

Mange elger måtte bøte med livet på Nordlandsbanen. Til sammen 320 elger omkom i møte med tog i Nord-Trøndelag og Nordland. Det er omtrent halvparten av alle elgpåkjørslene dette jaktåret.

1 100 elger omkom av andre årsaker

Samlegruppa Drept av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og liknende. I overkant av 1 100 elger omkom av andre årsaker. For rådyr var antallet 884, en tilbakegang på 400 dyr fra året før. Noe av forklaringen på den store nedgangen er at vinteren 2005/06 var snørik og førte til at langt flere rådyr enn vanlig døde. Antall villrein i denne gruppa havnet på 59 dyr i 2006/07. Det var en betydelig nedgang fra vinteren før da 250 villrein omkom i et snøras i Snøhetta villreinområde.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB