84382
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
84382
Færre elg og rådyr drept i trafikken
statistikk
2012-09-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2011/2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre elg og rådyr drept i trafikken

Antall trafikkdrepte elg og rådyr gikk ned i jaktåret 2011/12, og antallet har ikke vært så lavt siden jaktåret 2000/2001. Til sammen ble i overkant av 5 000 elg og rådyr drept i trafikken dette jaktåret, nesten 1 300 færre enn foregående jaktår.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2011/12

I alt ble omlag 8 300 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2011/12. Dette er en nedgang på 21 prosent, eller nesten 2 300, dyr fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 5 000 hjortevilt drept av bil, mens 800 hjortevilt ble drept av tog. Nesten 3 400 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens det var i underkant av 1 700 elger og 700 hjorter som omkom på veg og bane i 2011/12. En mulig årsak til nedgangen fra året før er den milde og snøfattige vinteren i store deler av de hjorteviltrike områdene i 2012.

Flest rådyr påkjørt av bil

Rådyr er spesielt utsatt for bilpåkjørsler, og rådyr utgjorde 66 prosent av den samlede andelen hjortevilt som ble drept i trafikken. I alt ble nesten 3 300 rådyr drept av bil, mens 81 ble drept av tog i løpet av jaktåret 2011/12.

Flest påkjørsler i Hedmark

Hedmark er det fylket hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2011/12. Til sammen 373 elger og 584 rådyr ble drept i trafikken i Hedmark.

Vestlandet hadde flest påkjørsler av hjort

Siden mye av hjorten befinner seg på Vestlandet, har denne landsdelen flest påkjørsler av hjort. Av i alt 741 trafikkdrepte hjort på landsbasis i 2011/12, ble 585 av disse drept i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Andre årsaker

Kategorien andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og så videre. I jaktåret 2011/12 ble det registrert avgang av om lag 1 200 elger, 700 rådyr, 600 hjorter og 24 villrein som skyldtes slike årsaker.

Noen hjortevilt blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 48 hjortevilt denne skjebnen.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB