17840
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17840
6 000 hjortevilt drept i trafikken
statistikk
2002-09-25T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2001/2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

6 000 hjortevilt drept i trafikken

Nær 6 000 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2001/02. Dette gir i gjennomsnitt 16 viltpåkjørsler hver eneste dag i året.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990-2001

Påkjørsel av bil eller tog er fortsatt den viktigste årsaken til avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Det er rådyrene som er mest utsatt i trafikken. Totalt ble 3 350 rådyr drept av bil eller tog. Av elg og hjort ble det drept henholdsvis 1 945 og 611 dyr. For elg utgjør avgang som skyldes trafikkpåkjørsler 5 prosent av det som årlig felles under ordinær jakt. Villreinen holder seg stort sett unna veinettet, og bare syv dyr ble påkjørt.

Veitrafikken tar mest

I 2001/02 sto veitrafikken for 87 prosent av alle trafikkpåkjørsler, mens tog sto for resten. Totalt ble 5 134 dyr påkjørt av bil og 779 av tog.

Hedmark topper listen

Hedmark er det fylket hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2001/02. Her ble 809 hjortevilt drept i trafikken, og av dette var det 478 elger.

Andre årsaker

Dyr som har forulykket, omkommet, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner blir registrert under "andre årsaker", og i 2001/02 var det en avgang på totalt 2 202 hjortevilt i denne samlekategorien. I tillegg ble 237 hjortevilt felt som skadedyr og 96 felt ulovlig.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær
jakt. Drept av bil eller tog, etter fylke. 2001/02
  Elg      Hjort      Villrein      Rådyr        I alt
1997/98 1 582  443 6 3 091 5 122
1998/99 1 886  488 7 3 259 5 640
1999/2000 1 921  543 5 3 118 5 587
2000/01 1 968  461 5 3 313 5 747
2001/02 1 945  611 7 3 350 5 913
           
2001/02          
01 østfold 72 - -  474  546
02 Akershus  181 1 -  446  628
03 Oslo 8 - - 32 40
04 Hedmark  478 3 1  327  809
05 Oppland  175 12 3  177  367
06 Buskerud  149 3 -  233  385
07 Vestfold 33 - -  194  227
08 Telemark  129 2 -  245  376
09 Aust-Agder 53 - -  177  230
10 Vest-Agder 30 7 -  121  158
11 Rogaland 1 16 -  110  127
12 Hordaland 1  112 - 8  121
14 Sogn og Fjordane 2  152 - 1  155
15 Møre og Romsdal 9  235 2  386  632
16 Sør-Trøndelag  117 63 1  203  384
17 Nord-Trøndelag  241 5 -  171  417
18 Nordland  188 - - 43  231
19 Troms 51 - - 2 53
20 Finnmark 27 - - - 27

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB