135373_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
135373
Færre elg drept i trafikken
statistikk
2014-08-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser registrert avgang av elg, hjort, villrein og rådyr utenom ordinær jakt. I jaktåret 2013/2014 ble 8 500 hjortevilt registrert omkommet eller drept.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre elg drept i trafikken

Antallet trafikkdrepte elg gikk ned i jaktåret 2013/2014. Til sammen ble litt over 900 av våre største pattedyr drept av biler, mens vel 400 ble påkjørt av tog. Dette innebærer en nedgang fra foregående jaktår på mer enn 350 trafikkdrepte elg.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.
AntallProsent
2013-20142012-2013 - 2013-20142009-2010 - 2013-2014
I alt8 452-7,2-4,8
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy934-16,5-35,5
Påkjørt av tog424-30,0-41,0
Omkommet av andre årsaker1 3165,7-5,3
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy6897,0-3,0
Påkjørt av tog5435,074,2
Omkommet av andre årsaker423-11,1-46,3
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy4100,033,3
Påkjørt av tog0..
Omkommet av andre årsaker533,9130,4
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy3 618-6,1-14,4
Påkjørt av tog16612,217,7
Omkommet av andre årsaker771-16,1-33,4
Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Vi må over 20 år tilbake for å finne et år da det ble drept færre elg i trafikken.

I alt ble i underkant av 8 500 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2013/2014. Det er en nedgang på 650 dyr fra jaktåret 2012/2013. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble om lag 5 200 hjortevilt drept av motorkjøretøy og 650 av tog. I underkant av 3 800 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens omkring 1 350 elg og 750 hjort omkom på vei og bane.

Rådyr fortsatt mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler av motorkjøretøy. I alt ble over 3 600 rådyr drept av biler eller motorsykler og 170 av tog i løpet av jaktåret 2013/2014.

Flest påkjørsler i Hedmark og Møre og Romsdal

Hedmark og Møre og Romsdal er de fylkene hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2013/2014, med henholdsvis 930 og 560 dyr. Av de trafikkdrepte dyrene utgjorde rådyr 56 prosent i Hedmark og 63 prosent i Møre og Romsdal.

50 hjortedyr avlivet som skadedyr

Kategorien andre årsaker omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner. I jaktåret 2013/2014 ble det registrert avgang av 1 270 elg, 750 rådyr, 370 hjort og 50 villrein på grunn av slike forhold.

Noen dyr blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 50 hjortevilt denne skjebnen.