17838
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17838
Flere hjortevilt drept i trafikken
statistikk
2003-09-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2002/2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere hjortevilt drept i trafikken

Utenom ordinær jakt er det fortsatt bil og tog som utgjør den største trusselen for hjorteviltet. I løpet av jaktåret 2002/03 ble 6 700 hjortevilt drept av bil eller tog, og det representerer en økning på 14 prosent fra foregående jaktår, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2002/03

Denne økningen kommer hovedsakelig av at antall trafikkdrepte elg økte med 34 prosent fra forgående jaktår. For rådyr var det en økning på 7 prosent. Når snøen legger seg, begynner dyrene etter hvert å trekke ned fra høyereliggende områder, og fra sommer- til vinterområder. I fjor høst la snøen seg tidlig mange steder. I tillegg var det lokalt store snømengder. Det førte til at mange dyr oppholdt seg i nærheten av bilvei eller jernbane over en lengre periode.

Flest bilpåkjørsler

Ser en på fordelingen mellom bil og tog, viser statistikken at bil sto for 82 prosent av påkjørslene. I alt 5 500 hjortevilt ble drept av bilpåkjørsel og 1 200 av tog i 2002/03. Fortsatt er det rådyrene som er mest utsatt for påkjørsel. I alt 3 600 rådyr ble registrert drept i trafikken dette året, 12 prosent av det som ble skutt under ordinær jakt. (Se: Småvilt- og rådyrjakt. Foreløpige tall, 2002/03 ). For elg utgjorde avgang som skyldes trafikkpåkjørsler, 7 prosent av antallet som ble felt under ordinær jakt samme jaktår. (Se: Elgjakt. Foreløpige tall, 2002 ). Av elg og hjort ble henholdsvis 2 600 og 540 dyr påkjørt.

700 elger påkjørt i Hedmark

I Hedmark ble det påkjørt til sammen 1 000 hjortevilt sist jaktår, noe som representerer en økning på 28 prosent fra foregående jaktår. Det skyldes at antall påkjørte elger økte med nesten 50 prosent. Til sammen 700 elger ble registrert trafikkdrept i Hedmark i 2002/03, en økning på 230 dyr fra foregående jaktår.

Andre årsaker

Kategorien "Andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. For jaktåret 2002/03 ble det registrert en avgang på 1 350 elger, 380 hjorter, 50 villrein og 800 rådyr.

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt.
Drept av bil eller tog, etter fylke. 2002/03
  I alt Elg Hjort Villrein Rådyr
1998/99       5 640       1 886        488       7       3 259
1999/2000 5 587 1 921  543 5 3 118
2000/01 5 747 1 968  461 5 3 313
2001/02 5 913 1 945  611 7 3 350
2002/03 6 726 2 602  540 5 3 579
2002/03          
01 østfold  769 80 2 -  687
02 Akershus  749  222 - -  527
03 Oslo 47 20 - - 27
04 Hedmark 1 038  705 5 1  327
05 Oppland  486  260 11 3  212
06 Buskerud  628  353 7 -  268
07 Vestfold  216 15 - -  201
08 Telemark  394  148 4 -  242
09 Aust-Agder  254 82 1 -  171
10 Vest-Agder  154 41 - -  113
11 Rogaland  127 2 24 -  101
12 Hordaland  102 3 94 - 5
14 Sogn og Fjordane  124 0  122 - 2
15 Møre og Romsdal  513 1  212 -  300
16 Sør-Trøndelag  337  101 52 1  183
17 Nord-Trøndelag  422  256 4 -  162
18 Nordland  291  240 2 - 49
19 Troms 53 51 - - 2
20 Finnmark Finnmárku 22 22 - - -

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB