17826
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17826
Stadig flere hjortevilt drept av bil og tog
statistikk
2009-09-25T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2008/2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere hjortevilt drept av bil og tog

I jaktåret 2008/09 måtte mer enn 7 500 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Det er nesten 500 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2008/09

I alt ble 10 155 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2008/09, en økning på 7 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 6 300 hjortevilt drept av bil og 1 200 av tog. Litt over 4 300 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens 2 373 elger og 808 hjorter omkom på veg og bane dette jaktåret. Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 940 elger ble drept på denne måten. Det er 100 flere enn forrige jaktår.

Farligst å være rådyr i Østfold

Rådyr er spesielt utsatt for bilpåkjørsler. I alt ble 4 085 rådyr drept av bil og 215 av tog i løpet av jaktåret 2008/09. Det var Østfold og Akershus som toppet statistikken over antall rådyrpåkjørsler med henholdsvis 565 og 493.

Hedmark har mye elg og lange veg- og togstrekninger gjennom skog. Ikke uventet ble det derfor også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 575 elger av bil- og togpåkjørsler i dette fylket. Mange elger måtte også bøte med livet på Nordlandsbanen. Til sammen 390 elger omkom i møte med tog i Nord-Trøndelag og Nordland.

Over 1 200 elger omkom av andre årsaker

Samlegruppa drept av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner og liknende. I 2008/09 omkom i overkant av 1 200 elger av andre årsaker. For rådyr og hjort var antallet henholdsvis 836 og 406. Antall villrein i denne gruppa havnet på 27 dyr.

Noen hjortevilt blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 119 hjortevilt denne skjebnen.

Det ble registrert ulovlig felling av 47 hjortedyr i jaktåret 2008/09.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB