17832
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17832
Bil og tog tar flest hjortevilt
statistikk
2006-09-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2005/2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bil og tog tar flest hjortevilt

Utenom ordinær jakt er det fortsatt bil og tog som tar livet av flest hjortevilt. I løpet av jaktåret 2005/06 ble nærmere 6 500 hjortevilt drept i trafikken.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2005/06*

I 2005/06 sto veitrafikken for 85 prosent av alle hjorteviltpåkjørslene, mens tog sto for resten. På grunn av størrelsen er det ofte elg og hjort som forårsaker de største materielle skadene ved en bilpåkjørsel. I alt 5 500 hjortevilt ble drept av kollisjon med bil, og av dette var det 1 271 elger og 574 hjorter.

Rådyrene lever farlig i trafikken

Av hjorteviltet er det rådyrene som er mest utsatt i trafikken. Total 3 900 rådyr ble påkjørt og drept av bil eller tog i løpet av jaktåret 2005/06, og det tilsvarer 13 prosent av det som ble felt under ordinær jakt det samme jaktåret. For elg utgjorde avgang som skyldes trafikkpåkjørsler, fem prosent av det antallet som ble felt under ordinær jakt samme jaktåret. Flest rådyr ble påkjørt i Østfold og Akershus, hvor det i hvert av fylkene ble registrert i overkant av 500 trafikkdrepte dyr.

560 elger påkjørt i Hedmark

Hedmark er det fylket hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2005/06. I Hedmark finnes landets største elgstamme, og mange steder er det forholdsmessig mye rådyr. Det er også stor trafikk både på vei og jernbane gjennom fylket. Totalt ble 556 elger og 356 rådyr drept i trafikken i Hedmark i løpet av jaktåret 2005/06. Av disse ble 61 prosent påkjørt av bil.

Hard vinter

Kategorien Andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner, og liknende. Avgangen av rådyr i denne kategorien har økt til over det dobbelte i forhold til et normalår. I alt ble 1 285 rådyr definert som døde av andre årsaker i jaktåret 2005/06. Flere kommuner har rapportert om at det ble funnet mange døde rådyr i løpet av vinteren. Lokalt var det mange steder en snørik vinter. Når det er mye snø, blir det vanskeligere både å finne mat og å ta seg fram. En del av disse rådyrene kan derfor ha dødd av sult og anstrengelse som følge av dyp snø. Også for villrein har det vært en sterk økning i avgangen. Hovedgrunnen til den store økningen for villrein er at det vinteren 2006 ble tatt om lag 250 villrein av et snøskred i Snøhetta villreinområde.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB