17834
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/arkiv
17834
Færre elger påkjørt av bil eller tog
statistikk
2005-09-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2004/2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre elger påkjørt av bil eller tog

Til sammen 1 800 elger ble påkjørt og drept av bil eller tog i jaktåret 2004/05. Dette er en reduksjon på 500 dyr fra foregående jaktår. Nedgangen har hovedsakelig funnet sted i Hedmark, Oppland og Buskerud.

Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog. 1990/91-2004/05

Utenom ordinær jakt er det påkjørsel av bil og tog som tar livet av flest hjortevilt. I løpet av jaktåret 2004/05 ble i gjennomsnitt 17 dyr påkjørt hver eneste dag.

Færre elgpåkjørsler i Hedmark

Fortsatt er det flest viltpåkjørsler i Hedmark, men antallet er kraftig redusert fra foregående jaktår. Til sammen ble 337 elger drept av bil eller tog i dette fylket, en nedgang på 223 dyr fra 2003/04. I de fleste kommunene i Hedmark var det en reduksjon i antall elgpåkjørsler. I Buskerud og Oppland er det registrert en nedgang på henholdsvis 94 og 49 trafikkdrepte elger.

Flest bilpåkjørsler

Ser en på fordelingen mellom tog og bil, viser statistikken at bil sto for 89 prosent av alle påkjørslene. På grunn av størrelsen, er det ofte elg og hjort som forårsaker de største skadene i forbindelse med slike ulykker. Av de 5 550 hjortedyrene som ble drept av biler i 2004/05, var det 1 250 elger og 650 hjorter.

3 800 rådyr påkjørt

Fortsatt er det rådyrene som er mest utsatt i trafikken. I alt ble 3 800 rådyr registrert drept av bil eller tog i 2004/05. Dette tilsvarer 13 prosent av det som ble felt under ordinær jakt dette jaktåret. For elg utgjorde avgang som følge av viltpåkjørsler 5 prosent av det som ble felt i løpet av elgjakta høsten 2004.

Andre årsaker

Kategorien "Andre årsaker" omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2004/05 ble det registrert avgang på i alt 1 100 elger, 550 rådyr, 420 hjorter og 35 villrein som skyldtes slike årsaker.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB