92372
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
92372
Flere rådyr drept i trafikken
statistikk
2013-08-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere rådyr drept i trafikken

Antall trafikkdrepte rådyr gikk opp i jaktåret 2012/13. Til sammen ble i overkant 4 000 rådyr drept i trafikken dette jaktåret, en økning på om lag 650 sammenliknet med foregående jaktår. For elg var det en økning på knapt 60 dyr, mens det for hjort var en tilsvarende nedgang.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.
AntallProsent
2012-20132011-2012 - 2012-20132008-2009 - 2012-2013
I alt9 1249,02,8
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 11810,8-22,0
Påkjørt av tog606-8,0-35,5
Omkommet av andre årsaker1 265-2,5-0,8
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy644-6,4-14,1
Påkjørt av tog40-24,5-31,0
Omkommet av andre årsaker476-20,9-1,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy2-50,0-66,7
Påkjørt av tog0..
Omkommet av andre årsaker51112,582,1
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy3 85517,9-5,6
Påkjørt av tog14882,7-31,2
Omkommet av andre årsaker91935,34,0
Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av motorkjøretøy eller tog. 1990/91-2012/13

I alt ble i overkant av 9 100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2012/13. Det er en økning på 9 prosent eller nesten 800 dyr fra foregående jaktår, men det er omtrent 1 500 færre enn årene før det. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble om lag

5 600 hjortevilt drept av motorkjøretøy og 800 av tog. I overkant av 4 000 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens om lag 1 700 elg og 700 hjort omkom på veg og bane.

Rådyr fortsatt mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler av motorkjøretøy. I alt ble nesten 3 900 rådyr drept av motorkjøretøy og 148 av tog i løpet av jaktåret 2012/13.

Flest påkjørsler i Hedmark og Møre og Romsdal

Hedmark og Møre og Romsdal er de fylkene hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2012/13, med henholdsvis 967 og 629 dyr. Andelen av trafikkdrepte rådyr var 53 prosent i Hedmark og 63 prosent i Møre og Romsdal.

Andre årsaker

Kategorien andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2012/13 ble det registrert avgang av 1 179 elger, 852 rådyr, 422 hjorter og 51 villrein av slike årsaker.

Noen dyr blir også felt fordi de gjør skade, og i alt møtte 90 hjortevilt denne skjebnen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB