Kommunehelsetenesta2015

Innhald

Arkiv for Kommunehelsetenesta - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
28. juni 2016 2015 Åtte av ti nyfødde får heimebesøk frå helsestasjon
25. juni 2015 2014 Større utgifter og fleire årsverk
3. juli 2014 2013 Nær 14 milliardar til kommunehelsetenester
1. juli 2013 2012 Om lag 13 milliardar til kommunehelsetenester
6. juli 2012 2011 Over 12,2 milliardar til helse i kommunane
5. juli 2011 2010 Over 11,3 milliardar til helse i kommunane
14. oktober 1999 1998 Fortsatt økende privatisering
5. juli 2000 1999 Auka ressursar til kommunehelsetenesta
8. juli 2010 2009 Over 10,5 milliardar til helse i kommunane
12. oktober 2001 2000 Auka ressursar til kommunehelsetenesta
4. oktober 2000 1999 Litt meir ressursar til kommunehelsetenesta
26. juni 2001 2000 Fleire fysioterapeutar
19. juni 2002 2001 Fleire legar og fysioterapeutar
12. desember 2003 2002 Moderat auke i helse- og omsorgstenestene
27. september 2002 2001 Auka ressursar i kommunehelsetenesta
3. desember 2004 2003 God utnytting av institusjonsplassane
1. juli 2004 2003 Fleire yngre tek imot pleie- og omsorgstenester
20. juni 2003 2002 Stadig færre plassar i aldersheimar
8. juli 2005 2004 Utflating av talet på yngre langtidsbebuarar i institusjon
2. desember 2005 2004 Framleis sterk auke i talet på yngre tenestemottakarar
30. juni 2006 2005 Fleire legar, færre fysioterapeutar i institusjonane
3. juli 2008 2007 Auka driftsutgifter i kommunal helseteneste
19. juni 2007 2006 Stadig fleire helsesystrer i kommunane
8. desember 2006 2005 Kun ein av tre aldersheimsplassar er igjen
24. juni 2009 2008 9,9 milliardar til helse i kommunane