Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2010

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. juni 2006 2. kvartal 2006 Venter høye investeringer i 2007
2. mars 2006 1. kvartal 2006 Økte investeringer i industrien
2. desember 2005 4. kvartal 2005 Venter auke i samla investeringar
2. september 2005 3. kvartal 2005 Økte investeringer i industrien
2. juni 2005 2. kvartal 2005 Venter høyt investeringsnivå i 2006
2. mars 2005 1. kvartal 2005 Generell vekst i investeringene
2. desember 2004 4. kvartal 2004 Ventar auka aktivitet i kraftforsyning
2. september 2004 3. kvartal 2004 Moderat vekst i investeringer
2. juni 2004 2. kvartal 2004 Negative signaler fra industrien
2. mars 2004 1. kvartal 2004 Industri ned - kraftforsyning opp
2. desember 2003 4. kvartal 2003 Ventar høg aktivitet i kraftforsyning
2. september 2003 3. kvartal 2003 Lavere investeringsnivå i industrien
2. juni 2003 2. kvartal 2003 Økt investering i kraftforsyning
3. mars 2003 1. kvartal 2003 Høyt investeringsnivå i 2002
2. desember 2002 4. kvartal 2002 Ventar høge investeringar også i 2003

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.