Elektrisitetjuni 2003

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. juli 2006 Mai 2006 Lavere kraftproduksjon
14. juni 2006 April 2006 Høy import av strøm
12. mai 2006 Mars 2006 Kald mars ga høyt strømforbruk
11. april 2006 Februar 2006 Liten nedgang i kraftproduksjonen
20. mars 2006 Januar 2006 Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
13. februar 2006 Desember 2005 25 prosent større kraftproduksjon i fjor
12. januar 2006 November 2005 Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
12. desember 2005 Oktober 2005 Høy eksport av kraft
14. november 2005 September 2005 Stadig økende kraftproduksjon
12. oktober 2005 August 2005 Fortsatt høy kraftproduksjon
14. september 2005 Juli 2005 Kraftig økning i produksjonen
18. august 2005 Juni 2005 Økende forbruk
11. juli 2005 Mai 2005 Høy kraftproduksjon
16. juni 2005 April 2005 Høg kraftproduksjon
12. mai 2005 Mars 2005 Høy produksjon og eksport av strøm

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. juli 2006 2006 Lavere kraftproduksjon
14. juni 2006 2006 Høy import av strøm
12. mai 2006 2006 Kald mars ga høyt strømforbruk
11. april 2006 2006 Liten nedgang i kraftproduksjonen
20. mars 2006 2006 Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
13. februar 2006 2005 25 prosent større kraftproduksjon i fjor
12. januar 2006 2005 Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
12. desember 2005 2005 Høy eksport av kraft
14. november 2005 2005 Stadig økende kraftproduksjon
12. oktober 2005 2005 Fortsatt høy kraftproduksjon
14. september 2005 2005 Kraftig økning i produksjonen
18. august 2005 2005 Økende forbruk
11. juli 2005 2005 Høy kraftproduksjon
16. juni 2005 2005 Høg kraftproduksjon
12. mai 2005 2005 Høy produksjon og eksport av strøm

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.