7611_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7611
Liten nedgang i kraftproduksjonen
statistikk
2006-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i kraftproduksjonen

Kraftproduksjonen i februar var på 13 180 GWh, en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med februar i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri gikk ned, mens annet forbruk økte noe.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1998-2006. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. 1979-2006. GWh

Bruttoforbruket innenlands var 12 058 GWh i februar. Dette er en liten økning i forhold til februar 2005 på 1,9 prosent. Veksten kom i kategorien annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) som økte med 4 prosent, mens forbruket i kraftkrevende industri gikk ned med 5,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Lavere nettoeksport av elektrisitet

Norge eksporterte 1 314 GWh og importerte 192 GWh i februar. Det ga en nettoeksport på 1 122 GWh. Det er en nedgang på 13,5 prosent sammenlignet med forrige måned og 28 prosent lavere enn februar 2005.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av februar 55,4 prosent av full kapasitet. Dette er det samme nivået som fyllingsgraden lå på i fjor på denne tiden og 5,2 prosentpoeng under medianen for perioden. I løpet av februar sank fyllingsgraden med hele 13,5 prosentpoeng.

Fyllingsgrad, median og spotpris for ukene 5-9 2006

Strømprisene på Nordpool lå i begynnelsen av februar på 40,6 øre per kWh. I midten av måneden var prisen noe lavere, mens den steg igjen mot slutten av februar. Gjennomsnittlig strømpris i februar var 39,7 øre per kWh, hele 76,2 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for spot i februar 2005. De økte strømprisene i 2006 kan blant annet ses i sammenheng med at det er mindre snø i fjellet enn normalt i store deler av landet.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: