7633_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7633
Høy produksjon og eksport av strøm
statistikk
2005-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon og eksport av strøm

Det ble produsert og eksportert mye strøm i mars 2005. Produksjonen var 13 613 GWh, som er en økning på 28,6 prosent fra mars i fjor. Det ble netto eksportert 1 185 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1997-2005. GWh

Produksjonen av strøm var 13 613 GWh i mars. Bare i 2000 har produksjonen vært høyere i denne måneden. Da var den 13 941 GWh.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var 41,5 prosent av total magasinkapasitet i midten av mars (uke 11) i 2005. I 2000 var fyllingsgraden 50,4 prosent i tilsvarende uke. Medianen for denne uken er 45,7 prosent.

Gjennomsnittlig produksjon i mars de ti siste årene har vært 11 383 GWh. Hittil i år har produksjonen vært 40 410 GWh, mot 33 687 GWh i 2004.

Det ble eksportert 1 447 GWh og importert 262 GWh i mars 2005. I 2004 var nettoimporten 943 GWh.

Høyt forbruk i kraftintensiv industri

Kraftintensiv industri har aldri tidligere brukt så mye strøm i mars tidligere. Forbruket var 2 965 GWh - en økning på 9,2 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har forbruket økt med 7,3 prosent. Forbruket innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer har økt med 15,3 prosent hittil i år, mens innenfor produksjon av aluminium og annet metall har økningen vært 6,8 prosent. Forbruket utenom kraftintensiv industri var 9 463 GWh i mars 2005 - en økning på 7,3 prosent fra samme måned i 2004. Temperaturen kan forklare noe av denne økningen. I mars 2005 var temperaturen 0,2 grader lavere enn normalen, mens den var 2,4 grader over normalen i 2004.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: