7627_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7627
Økende forbruk
statistikk
2005-08-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende forbruk

Forbruket av kraft økte i juni. Bruttoforbruket var på 8 744 GWh, dette er 7,4 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Også eksporten av strøm var høy i juni med et eksportoverskudd på hele 854 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Totalproduksjonen av elektrisk kraft var på 9 597 GWh. Dette er en økning på 23,5 prosent i forhold til juni i fjor. Høyest produksjon hadde Hordaland med 1 691 GWh, deretter Sogn og Fjordane med 1 140 GWh.

Månedsnedbøren i juni var 120 prosent av normalen. Nord-Norge opplevde den fjerde våteste juni som er blitt registrert. Størst avvik fikk Nordland med opp til fire ganger mer nedbør enn normalt. Sørvestlandet og de indre delene av Østlandet fikk mindre nedbør enn normalen. Tallene er basert på observasjoner fra værstasjonene.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av juni 53,6 prosent av total kapasitet. Dette er omtrent det samme som for tilsvarende uke i 2004 og 11,9 prosent lavere enn medianen. Medianen for uke 24 i perioden 1990-2003 er 60 prosent. Vannstanden økte utover i juni og i uke 26 var fyllingsgraden 66 prosent av total kapasitet.

Høy nettoeksport av elektrisitet

Det ble importert 280 GWh, og eksportert 1 134 GWh. Dette gir nettoeksport i juni på hele 854 GWh. Hittil i år har det vært eksport av elektrisitet på 7 394 GWh, i den samme perioden i 2004 var det eksport på bare 1 788 GWh.

Høyt innenlandsforbruk

Brutto innenlandsforbruk var på 8 744 GWh i juni, dette er 7,4 prosent høyere enn juni i fjor og det høyeste bruttoforbruket som er målt i juni. Det er særlig forbruket i annet forbruk enn i kraftintensiv industri som har økt. Sammenlignet med juni 2004 er økningen på 9,6 prosent. Månedstemperaturen i juni var 0,4 grad lavere enn normalen.

Forbruket i kraftintensiv industri økte med 2,9 prosent sammenliknet med juni 2004 og var på 2 779 GWh. Innenfor næringen produksjon av aluminium og annet metall økte forbruket fra juni 2004 til juni i år med 4,1 prosent og var 1 798 GWh. Mens det innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var et kraftforbruk på 520 GWh, var det i produksjon av kjemiske råvarer et forbruk av elektrisk kraft på 460 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: