7629_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7629
Høy kraftproduksjon
statistikk
2005-07-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy kraftproduksjon

Den høye kraftproduksjonen fortsatte også i mai. Totalproduksjon i mai var på 9 903 GWh, en økning på over 22 prosent i forhold til i fjor. Ikke siden rekordåret 2000 har produksjonen i mai vært så høy. Produksjonen hittil i år er på 61 131 GWh, 24 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sammenliknet med 2000, da produksjonen fra januar til mai var på hele 62 719 GWh, ligger produksjonen så langt i 2005 bare 2,6 prosent lavere. Høyest produksjon hadde Hordaland med 1 425 GWh, deretter kom Rogaland, Nordland og Telemark på produksjonstoppen. Basert på tall fra værstasjonene, var månedsnedbøren i mai 175 prosent av normalen. Dette er det nest største som er registrert i mai for Norge siden 1990. Snønormalen totalt for hele landet var også noe over snittet. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av mai i år 33,1 prosent av total kapasitet. Dette er 25,4 prosent lavere enn samme uke i 2004, og 15,6 prosent lavere enn medianen. Medianen for uke 19 i perioden 1990-2003 er 39,2 prosent. Mot slutten av mai steg derimot vannstanden, og i uke 22 var fyllingsgraden 41,8 prosent av total kapasitet.

Det ble importert 637 GWh, og eksportert 987 GWh. Dette gir nettoeksport i mai på 350 GWh, mens det for mai 2004 og 2003 var nettoimport av elektrisitet. Hittil i år har det vært nettoeksport av elektrisitet på 4 359 GWh, i den samme perioden i fjor var det derimot nettoimport på 5 232 GWh.

Høyt innenlandsforbruk

Brutto forbruk innenlands var på 9 552 GWh i mai, dette er 6,4 prosent høyere enn mai i fjor. Månedstemperaturen i mai var 1 grad lavere enn normalen. Bruttoforbruket så langt i år er 4,1 prosent høyere enn for samme periode i 2004.

Forbruket i kraftintensiv industri økte med 6,3 prosent sammenliknet med mai 2004 og var på 2 922 GWh. Innenfor næringen produksjon av aluminium og annet metall økte forbruket fra mai 2004 til mai i år med 10 prosent og var 1 912 GWh. Mens det innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var et kraftforbruk på 550 GWh, var det i produksjon av kjemiske råvarer et forbruk av elektrisk kraft på 465 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: