7617_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7617
Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
statistikk
2006-01-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og eksport

Kraftproduksjonen og eksporten i november er den høyeste som er registrert for denne måneden. I november opplevde deler av Norge ekstreme nedbørsmengder. Produksjonen utgjorde 13 107 GWh. Dette er 22,2 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1979-2005. GWh

Høy nettoeksport av elektrisitet

Det ble eksportert hele 1 891 GWh, dette er det høyeste som er målt for november. Importen var 165 GWh og det ga en nettoeksport på 1 726 GWh.

Lavere bruttoforbruk

Sammenlignet med november i fjor gikk bruttoforbruket av kraft ned med 3,7 prosent og utgjorde 11 381 GWh. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 618 GWh, som representerer en nedgang sammenlignet med november 2004 på 8,8 prosent. Månedstemperaturen for Norge som helhet i november var 3,3 °C høyere enn normalen. I alt 30 værstasjoner, fra Lindesnes fyr i sør til Slettnes fyr i nord, satte ny rekord for maksimumstemperatur i november.

Fyllingsgrad, median og spotpris for uke 44-48 2005

I november hadde vi den tredje høyeste månedsnedbøren som er registrert for Norge. Det kom ekstremt store nedbørsmengder på Vestlandet 15. november og flere stasjoner på Vestlandet satte ny rekord for månedsnedbør i november. Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for landet som helhet 140 prosent av normalen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av november 91,9 prosent av total kapasitet, dette er hele 9,1 prosentpoeng høyere enn medianen. Medianen for uke 46 i perioden 1990-2003 er 82,8 prosent. Gjennomsnittlig spotpris på Nordpool for november var på 32,1 øre/kWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: