7615_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7615
25 prosent større kraftproduksjon i fjor
statistikk
2006-02-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

25 prosent større kraftproduksjon i fjor

Den totale kraftproduksjonen i 2005 utgjorde 138 073 GWh. Dette er 24,8 prosent mer enn i 2004, og den høyeste totalproduksjonen siden 2000 . Den høye produksjonen gav også stor eksport, med et netto eksportoverskudd på 12 042 Gwh i 2005

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember.

Bruttoforbruket for året totalt var på 126 030 GWh. Av dette utgjorde forbruk i kraftintensiv industri 33 640 GWh og annet forbruk 92 390 GWh.

Rekordhøy desember

Årets siste måned føyer seg inn i rekken av vintermåneder med rekordhøy kraftproduksjon i 2005. Produksjonen av kraft i desember var på hele 14 600 GWh. Dette er 26,2 prosent mer enn i samme måned i 2004 og ny rekord for desember. Den høye produksjonen gav også rekordhøy eksport i desember, med 1 328 GWh i netto eksportoverskudd. Totalt for året var eksporten hele 15 695 GWh og netto eksportoverskudd på 12 042 GWh. Til sammenligning ble det i 2004 importert 11 441 GWh.

Mye nedbør

Fyllingsgraden i vannmagasinene var høy etter flere måneder med mye nedbør. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av desember 82,7 prosent av total kapasitet, dette er 6,9 prosentpoeng høyere enn medianen.

Månedsnedbøren for Norge var 90 prosent av normalen i desember. Størsteparten av Sør-Norge samt store deler av Nord-Norge fikk mindre nedbør enn normalen, mens Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland fikk betraktelig mer nedbør enn normalen. Til sammen ble 2005 det fjerde mest nedbørrike året siden 1900. Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren 115 prosent av normalen.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1998-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i 2005. GWh

Økning i bruttoforbruk

Bruttoforbruket av kraft økte med 5,6 prosent i desember sammenlignet med samme måned i 2004. Det var kategorien annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) som bidro sterkest til den totale økningen i forbruket. Annet forbruk steg med 9,3 prosent sammenlignet med desember 2004 og utgjorde 10 440 GWh. Forbruket i kraftintensiv industri utgjorde 2 833 GWh, en nedgang fra desember 2004 på 5,9 prosent.

Høye temperaturer

Månedstemperaturen for Norge som helhet i desember var 1,0 °C høyere enn normalen. Året 2005, for Norge sett under ett, er det sjette varmeste siden målingene startet i 1867. Årstemperaturen var 1,5 °C over normalen.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: