7613_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7613
Rekordhøy kraftproduksjon og eksport
statistikk
2006-03-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og eksport

Året begynte med rekordhøy produksjon av elektrisitet. Total norsk kraftproduksjon i januar var på 14 819 GWh. Dette er 10,5 prosent høyere enn januar 2005 og den høyeste produksjonen som er målt for januar siden månedsstatistikken startet i 1979.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1979-2006. GWh

Høy nettoeksport av elektrisitet

Vi eksporterer stadig mye kraft. Det ble i årets første måned eksportert hele 1 544 GWh, mens importert mengde var 251 MWh. Dette gir en netto eksport på 1 293 GWh - nesten dobbelt så høy nettoeksport som tilsvarende periode i fjor.

Månedsnedbøren for Norge var i januar 95 prosent av normalen. Troms og Nord-Trøndelag og deler av Sørlandet, fikk nedbør opptil det dobbelte av normalen, mens resten av landet fikk mindre nedbør enn normalen. Vannmagasinfyllingen i midten av januar var 68,3 prosent av full kapasitet. Dette er 3,2 prosentpoeng over medianen for perioden og 0,8 prosentpoeng høyere enn januar i fjor. Fra begynnelsen til slutten av januar sank fyllingsgraden med 11,7 prosentpoeng. Spotprisene på Nordpool i midten av januar lå på 39,3 øre per kWh. I begynnelsen av januar var prisen 32,5 øre/kWh, mens prisen var oppe i 40,6 øre per kWh i uke 5.

Fyllingsgrad, median og spotpris for ukene 01-05 2006

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1998-2006. GWh

Økning i bruttoforbruket

Brutto innenlandsk forbruk var 13 526 GWh. Dette er en økning i forhold til januar 2005 på 6,2 prosent. Mens forbruket i kraftkrevende industri gikk ned med 4,5 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor var det kategorien annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) som bidro til økningen i det totale forbruket. Annet forbruk som omfatter husholdningenes forbruk, forbruk i tjenesteytende næringer og annen industri økte med 9,4 prosent fra januar 2005.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: