7609_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7609
Kald mars ga høyt strømforbruk
statistikk
2006-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kald mars ga høyt strømforbruk

Mens forbruket i kraftintensiv industri i mars ble redusert sammenlignet med samme periode i fjor, økte annet forbruk, det vil si i husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri, med hele 10,7 prosent. Her var forbruket i mars det høyeste for denne måned siden målingene startet i 1979.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1979-2006. GWh

Bruttoforbruket av elektrisitet i mars økte med 6,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og utgjorde hele 13 182 GWh (gigawatt-time). Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 8,8 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor og var i mars 2 704 GWh.

Kaldeste mars siden 1962

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) var i mars 10 478 GWh. Hovedårsaken til den store økningen i annet forbruk kommer av betydelig lavere temperaturer enn normalt. Månedstemperaturen for Norge som helhet i mars var 3,5 °C under normalen. Det er den sjette laveste som er registrert siden 1900. For hele landet må vi tilbake til 1962 for å finne en kaldere mars måned.

Fortsatt høy strømproduksjon

Produksjonen av strøm i mars var fortsatt høy med 13 627 GWh. Dette er en liten økning på 0,1 prosent fra mars 2005. Bare i 2000 har produksjonen vært høyere i denne måneden. Det ble eksportert 921 GWh og importert 476 GWh. Dette gir en nettoeksport på 445 GWh. Dette er lavere nettoeksport enn tilsvarende periode i fjor da nettoeksporten i mars var 1 185 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned.GWh

Fyllingsgrad, median og spotpris uke 9-13 2006

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 80 prosent av normalen. Vi må flere steder tilbake til 1974 for å finne en tørrere mars. Fyllingsgraden i vannmagasinene var 41,8 prosent av total magasinkapasitet i midten av mars (uke 11) i 2006. Dette er omtrent lik fyllingsgrad som i samme uke i fjor, men 3,7 prosentpoeng lavere enn medianen for perioden. Spotpris på Nordpool i midten av mars (uke 11) var 45,5 øre/kWh, for tilsvarende periode i 2005 var prisen 26,9 øre/kWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: