7605_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7605
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2006-07-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var nesten 20 prosent lavere i mai i år enn i tilsvarende måned i fjor. Men forbruket går også ned, spesielt kraftkrevende industri.

Produksjonen av kraft utgjorde i mai 7 932 GWh, altså 19,9 prosent lavere enn for samme periode i fjor, men 2,9 prosent høyere enn mai 2004. Det ble importert 1 517 GWh og eksportert 240 GWh. Brutto forbruk falt også, med 3,6 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1979-2006. GWh

I kraftintensiv industri ble forbruket redusert med hele 6,6 prosent. Kategorien Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) hadde en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med mai 2005. Månedstemperaturen for Norge i mai var 1 ?C over normalen. I store deler av Nordland, Troms og Finnmark var månedstemperaturen 2-3 ?C høyere enn normalen.

Av kraftproduksjonen på 7 932 GWh var 7 811 GWh vannkraft, 81 GWh varmekraft og 41 GWh vindkraft. Mens produksjonen av varmekraft var relativt stabil fra mai 2005 til mai i år, har produksjonen av vindkraft økt med 32,3 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nettoimporten i mai 2006 utgjorde 1 277Gwh mens det for samme periode var en netto eksport på 350 GWh.

I midten av mai var fyllingsgraden i norske magasiner 39,6 prosent. Fra uke 20 til uke 21 økte magasinfyllingsgraden med 3,4 prosentpoeng. Magasinfyllingen var i midten av mai 0,4 prosentpoeng over medianverdien for perioden og 6,5 prosentpoeng over fjorårets nivå.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: