7607_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7607
Høy import av strøm
statistikk
2006-06-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy import av strøm

Etter mange måneder med rekordhøy eksport ble det i april importert mer kraft enn det ble eksportert. Norge importerte nesten tre ganger så mye kraft i april i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1979-2006. GWh

Importen av kraft i april var på 1 158 GWh, nesten tre ganger så mye som importen av kraft i april i fjor. Kraftproduksjonen ble redusert, mens bruttoforbruket viste en liten oppgang.

Produksjonen av kraft var 9 448 GWh. Dette er 12,6 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er produksjonen på 51,1 TWh (51 074 GWh). Dette er 0,15 TWh eller 0,3 prosent lavere enn tilsvarende for perioden i 2005. Det ble eksportert 300 GWh og nettoimport var 858 GWh. Nedbøren for Norge som helhet i april var som normalt, men det var store regionale variasjoner. Deler av Vestlandet fikk det dobbelte av normalen, mens deler av Nordland og Troms bare fikk 10-30 prosent av normalen. Vannmagasinenes fyllingsgrad falt med 7,1 prosentpoeng i løpet av april. I uke 13 i begynnelsen av måneden var fyllingsgraden 36,2 prosent, mens den i uke 17 var 29,1 prosent. Fyllingsgraden lå under medianen i hele april, og i uke 17 var fyllingsgraden 5,5 prosentpoeng under medianen. Spotprisen på Nordpool i midten av april (uke 15) var 37,5 øre/kWh, for tilsvarende uke i 2005 var prisen 25,7 øre/kWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 2000-2006. GWh

Fyllingsgrad, median og spotpris. Ukene 13-17 2006

Bruttoforbruket av kraft har hatt en liten økning på 0,9 prosent fra i fjor. Så langt i år har bruttoforbruket vært 49,1 TWh. Dette er 1,8 TWh eller 3,9 prosent høyere enn i samme periode i 2005. I kraftintensiv industri var det en reduksjon i forbruket på 7,5 prosent fra april i fjor. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri) økte i april med 4,2 prosent. Månedstemperaturen for Norge i april var 1,1 °C høyere enn normalen. Mens store deler av Vestlandet og Sørlandet lå under normalen, opplevde store deler av Finnmark temperaturer som var 3-4 °C høyere enn normalen.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: