7621_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7621
Stadig økende kraftproduksjon
statistikk
2005-11-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig økende kraftproduksjon

Milde temperaturer og mer nedbør enn normalt også i september førte til høy produksjon og fortsatt nettoeksport av elektrisitet. Produksjonen av elektrisitet utgjorde da 9 541 GWh, som er 18,8 prosent høyere enn september i fjor. Nettoeksporten av kraft var 626 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1979-2005. GWh

Bruttoforbruket av kraft steg med 1,8 prosent fra september 2004 til september 2005 og utgjorde 8 914 GWh. Det er i kategorien annet forbruk, det vil si bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri, at økningen har vært størst. I forhold til tilsvarende periode i fjor steg annet forbruk med 6,1 prosent. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 676 GWh, som er en nedgang sammenlignet med september i fjor på 3,6 prosent. Månedstemperaturen for landet som helhet var 1,1 grader høyere enn normalen. Størst positivt temperaturavvik fikk de østlige og nordlige delene av Sør-Norge, der månedstemperaturen var opp mot 2,5 grader over normalen.

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 prosent av normalen i september. Store deler av Nord-Norge, samt deler av Vestlandet fikk mer nedbør enn normalen. Deler av Nordland og Troms fikk over det dobbelte av normalen for måneden.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av september 87,9 prosent av total kapasitet. Dette er omtrent tilsvarende som medianen og hele 20,4 prosent høyere enn for tilsvarende uke i 2004. Medianen for uke 37 i perioden 1990-2003 er 87,8 prosent. Magasinene fortsatte å fylles utover i september, og i uke 39 var fyllingsgraden 89,3 prosent av total kapasitet. Dette er 1,9 prosent høyere enn medianen.

Nettoeksport av elektrisitet

Sammenlignet med september 2004 har det vært et skifte fra nettoimport til nettoeksport av elektrisitet. Kraftimporten utgjorde 322 GWh, og det ble eksportert 948 GWh. Nettoeksporten av elektrisitet i september var dermed på 626 GWh. I samme periode i fjor var det nettoimport av kraft som utgjorde 726 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: