Elektrisitetseptember 2001

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. juli 2011 Mai 2011 Oppgang i kraftproduksjonen
14. juni 2011 April 2011 Lavere forbruk i alminnelig forsyning
11. mai 2011 Mars 2011 Rekordhøy nettoimport og lav produksjon
12. april 2011 Februar 2011 Fortsatt høy nettoimport
14. mars 2011 Januar 2011 Rekordhøy nettoimport
14. februar 2011 Desember 2010 Høyere forbruk i alminnelig forsyning
12. januar 2011 November 2010 Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
10. desember 2010 Oktober 2010 Høyt forbruk i alminnelig forsyning
12. november 2010 September 2010 Lavere kraftproduksjon og mindre eksport
13. oktober 2010 August 2010 Lavere kraftproduksjon
14. september 2010 Juli 2010 Økt forbruk i kraftintensiv industri
12. august 2010 Juni 2010 Oppgang i strømforbruket
13. juli 2010 Mai 2010 Høyt strømforbruk og høy import
11. juni 2010 April 2010 Lavere produksjon, høyere bruttoforbruk
11. mai 2010 Mars 2010 Høy nettoimport av elektrisitet

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. juli 2011 2011 Oppgang i kraftproduksjonen
14. juni 2011 2011 Lavere forbruk i alminnelig forsyning
11. mai 2011 2011 Rekordhøy nettoimport og lav produksjon
12. april 2011 2011 Fortsatt høy nettoimport
14. mars 2011 2011 Rekordhøy nettoimport
14. februar 2011 2010 Høyere forbruk i alminnelig forsyning
12. januar 2011 2010 Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
10. desember 2010 2010 Høyt forbruk i alminnelig forsyning
12. november 2010 2010 Lavere kraftproduksjon og mindre eksport
13. oktober 2010 2010 Lavere kraftproduksjon
14. september 2010 2010 Økt forbruk i kraftintensiv industri
12. august 2010 2010 Oppgang i strømforbruket
13. juli 2010 2010 Høyt strømforbruk og høy import
11. juni 2010 2010 Lavere produksjon, høyere bruttoforbruk
11. mai 2010 2010 Høy nettoimport av elektrisitet

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.