53266_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53266
Fortsatt høy nettoimport
statistikk
2011-04-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy nettoimport

I februar 2011 var det fortsatt lav kraftproduksjon og høy nettoimport av strøm til Norge. Sammenlignet med rekordnivået måneden før sank nettoimporten med 19 prosent. Nivået på 1,9 TWh var likevel det høyeste som er registrert for februar måned.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i februar. (1993-2011). GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Norge importerte i februar 1 994 GWh, mens det ble eksportert kun 101 GWh. Dette ga en nettoimport på 1 893 GWh. Sammenlignet med februar 2010 økte nettoimporten med 1 368 GWh.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 10 515 GWh i februar 2011. Det er en nedgang på 16,7 prosent sammenlignet med samme måned i 2010.

Ved utgangen av uke 8 var fyllingsgraden i vannmagasinene 27 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 10,8 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2010, og hele 25,8 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken. Siden uke 46 i 2010 har fyllingsgraden vært lavere enn minimumsnivået for perioden 1990-2010.

Fra og med publiseringen i januar 2011 er omfanget av alminnelig forsyning noe endret ved at forbruk i utvinning av råolje og naturgass og produksjon av papirmasse, papir og papp er skilt ut som egne forbruksgrupper. Strømforbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp inngår nå som en del av kraftintensiv industri. Endrede serier er oppdatert i Statistikkbanken med tall tilbake til januar 2010. For mer informasjon om endringene, se Om statistikken .

Lavere forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 8 230 GWh i februar 2011. Det er 8,1 prosent lavere enn i samme måned i 2010. Nedgangen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge i februar i år lå 2,4 grader høyere enn i samme måned i 2010. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Økt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 613 GWh i februar. Det er en oppgang på 1,8 prosent sammenlignet med februar 2010.

Høyere forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 527 GWh i februar 2011, en oppgang på 5,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Tabeller: