7501_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7501
Lavere kraftproduksjon og mindre eksport
statistikk
2010-11-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon og mindre eksport

Produksjonen av elektrisk kraft ble redusert med 17 prosent i september, mens bruttoforbruket endret seg lite sammenlignet med samme måned i fjor. Nettoeksporten var 1 685 GWh lavere i september i år sammenlignet med september i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Sesongjusterte serie og glattet sesongjustert serie per måned. GWh

Produksjonen av elektrisitet var 8 812 GWh i september. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoforbruket ble redusert med 0,8 prosent og var i september 8 673 GWh. Nedgangen i produksjonen kan ses i sammenheng med mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2010. Ved utgangen av uke 39 var fyllingsgraden 67,8 prosent. Det er 20,8 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009, og 19,8 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken.

Så langt i år er det produsert 86 TWh elektrisk kraft, en nedgang på 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kraftintensiv industri bruker mer

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i september 2 398 GWh. Det er en oppgang på 11 prosent i forhold til samme måned i fjor, men 2,1 prosent lavere sammenlignet med august i år. Så langt i år utgjør strømforbruket i kraftintensiv industri 22 TWh, en oppgang på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Liten nedgang i forbruket i alminnelig forsyning

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 5 512 GWh i september. Det er 0,5 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er forbruket 62,8 TWh, en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Nettoeksport av kraft i september

I september ble det eksportert 868 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 729 GWh. Dette ga en nettoeksport på 139 GWh, mens nettoeksporten i september 2009 var på 1 826 GWh. Hittil i år har vi hatt en nettoimport på 6 783 GWh, mens vi på samme tid i fjor hadde en nettoeksport på 5 559 GWh.

Tabeller: