53268_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53268
Rekordhøy nettoimport og lav produksjon
statistikk
2011-05-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy nettoimport og lav produksjon

I mars var det rekordhøy nettoimport av elektrisitet til Norge. Elektrisitetsproduksjonen ble redusert med 10 prosent, mens bruttoforbruket1 falt med i underkant av 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1993-2011. GWh

Norge importerte i mars 2 273 GWh, mens det ble eksportert kun 74 GWh. Dette ga en nettoimport på 2 199 GWh, som er det nest høyeste nivået vi har registrert for en måned. Sammenlignet med mars 2010 økte nettoimporten med 70 prosent.

Det har vært høy nettoimport i hele 1. kvartal. Til sammen var det en nettoimport på 6 422 GWh i årets tre første måneder. Det er 4 447 GWh mer enn i samme kvartal året før.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 10 108 GWh i mars 2011. Det er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. Til sammen ble det produsert 31 882 GWh i 1.kvartal, en nedgang på 17,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2010.

Ved utgangen av mars (uke 13) var fyllingsgraden i vannmagasinene 18,1 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 8,7 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2010, og hele 21,4 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken. Siden uke 46 i 2010 har fyllingsgraden vært lavere enn minimumsnivået for perioden 1990-2009.

Fra og med publiseringen i januar 2011 er omfanget av alminnelig forsyning noe endret ved at forbruk i utvinning av råolje og naturgass og produksjon av papirmasse, papir og papp er skilt ut som egne forbruksgrupper. Strømforbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp inngår nå som en del av kraftintensiv industri. Endrede serier er oppdatert i Statistikkbanken med tall tilbake til januar 2010.

For mer informasjon om endringene, se Om statistikken

Noe lavere forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 7 858 GWh i mars 2011. Det er 2,5 prosent lavere enn i samme måned i 2010. Nedgangen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge i mars i år lå 1,5 grader høyere enn i samme måned i 2010.

Forbruket i 1. kvartal var 25 088 GWh. Det er 8,5 prosent lavere enn samme kvartal året før. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Liten reduksjon i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 853 GWh i mars. Det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med mars 2010. Så langt i år er forbruket 8 422 GWh; 3,4 prosent høyere enn i samme kvartal året før.

1  Teksten er rettet 11. mai 2011 kl. 11.30

Tabeller: