7717_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7717
Økningen i elforbruket avtar
statistikk
2001-11-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økningen i elforbruket avtar

Bruttoforbruket av elkraft i september gikk ned med 5,6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Samtidig var det en nedgang i elproduksjonen i samme periode på om lag 31 prosent. Dette betyr at det var et importoverskudd av elkraft også i september.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft i september. 1979-2001. GWh

Forbruket av elkraft i september var 8 357 GWh, som er 494 GWh lavere enn for tilsvarende måned i fjor. Det er fjerde måneden på rad hvor elforbruket går ned sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Bruttoforbruket av elkraft i årets ni første måneder var 91 204 GWh, mot 90 369 GWh i samme periode i fjor. Dette er en økning på 0,9 prosent fra i fjor til i år, mens tilsvarende vekst for samme periode i fjor var 4,1 prosent. Elforbruket de siste 12 månedene er 124 764 GWh, som er 0,3 prosent høyere enn for forrige 12-månedersperiode. Selv om elforbruket hittil i år har økt, er det likevel mye som tyder på at veksten i forbruket er avtagende. Nedgangen i elforbruket i september og de tre foregående månedene kan ses i sammenheng med økte priser på elektrisitet og temperaturer høyere enn normalen for perioden.

Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri i september var 2 578 GWh. Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Nedgangen i forbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer. Det er også en nedgang i elforbruket i kraftintensiv industri hittil i år på 0,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For de siste 12 månedene var det imidlertid en økning på 0,9 prosent sammenlignet med foregående 12-månedersperiode.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft per måned. GWh

Lavere elproduksjon og magasinfylling under normalen

Produksjonen av elkraft i september var 7 680 GWh, som er 3 489 GWh eller 31 prosent lavere enn for tilsvarende måned i 2000. Den totale elproduksjonen for årets ni første måneder var 85 766 GWh. Dette er en nedgang på 18,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De siste 12 månedene er det produsert 123 177 GWh. Til sammenligning er midlere årsproduksjon av elektrisitet i Norge beregnet til om lag 118 700 GWh. Nedgangen i elproduksjonen kan ses i sammenheng med den unormalt høye produksjonen i 2000 samt at tilsiget av vann til vannmagasinene har vært mindre enn normalt hittil i år.

I begynnelsen av november, mandagen i uke 44, var fyllingsgraden i vannmagasinene 87,0 prosent av total magasinkapasitet, som er 2,1 prosentpoeng lavere enn medianen for denne uken i perioden 1990-2000. Tilsvarende var fyllingsgraden i vannmagasinene i midten av september, mandagen i uke 38, 82,3 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 11,8 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende uke i 2000 og 6,4 prosentpoeng lavere enn medianen for perioden 1990-2000.

Nettoimport av elkraft

Utvekslingen av elkraft med utlandet i september viste en nettoimport av elkraft på 677 GWh, mot et eksportoverskudd på 2 318 GWh for tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er det også nettoimport av elkraft med 5 433 GWh. For samme periode i 2000 var det et eksportoverskudd på 15 203 GWh. Denne overgangen fra eksportoverskudd til importoverskudd kan ses i sammenheng med det lave tilsiget av vann til vannmagasinene og relativt stor etterspørsel etter elektrisitet.

Tabeller: