7511_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7511
Lavere produksjon, høyere bruttoforbruk
statistikk
2010-06-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere produksjon, høyere bruttoforbruk

Produksjonen av elektrisitet sank med 9,6 prosent i april, sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoforbruket steg samtidig med 7,6 prosent. Nettoimporten var på hele 1 538 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 6 986 GWh i april. Dette er 8,9 prosent mer enn i samme måned i fjor. Det økte forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge var 1,4 grader lavere i april i år enn i samme måned i fjor. Forbruket til nå i år er på 37 025 GWh. Det er 9,9 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Fortsatt lavt elektrisitetsforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 369 GWh i april, en oppgang på 7,1 prosent i forhold til samme måned i fjor. Forbruket var likevel 15 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet for april i perioden 2006-2008.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 8 658 GWh i april, en nedgang på 9,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år er det produsert 47 261 GWh elektrisitet. Det er 2,1 prosent lavere enn i samme periode i 2009.

Fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt under medianverdien for april og var 23,4 prosent ved utgangen av uke 17. Det er 11,2 prosentpoeng under medianverdien for denne uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Høy nettoimport av strøm

I april ble det eksportert 119 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 1 657 GWh. Dette ga en nettoimport på 1 538 GWh, noe som er det tredje høyeste vi har registrert. Hittil i år er det importert netto 3 510 GWh.

Tabeller: