53264_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53264
Rekordhøy nettoimport
statistikk
2011-03-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy nettoimport

I januar var det rekordhøy nettoimport av elektrisitet til Norge, mens produksjonen av elektrisitet sank med 24,1 prosent sammenlignet med januar året før.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1993-2011. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Norge importerte i januar 2 409 GWh, mens det ble eksportert kun 79 GWh. Dette ga en nettoimport på 2 330 GWh, som er det høyeste vi har registrert. Sammenlignet med januar 2010 økte nettoimporten med 2 177 GWh.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 11 253 GWh i januar 2011. Det er en nedgang på 24,1 prosent sammenlignet med januar i 2010. Nedgangen i produksjonen kan ses i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene. Ved utgangen av uke 4 var fyllingsgraden 36,5 prosent ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er 14,3 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2010, og 26,1 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken.

Fra og med denne publiseringen er omfanget av alminnelig forsyning noe endret ved at forbruk i utvinning av råolje og naturgass og produksjon av papirmasse , papir og papp er skilt ut som egne forbruksgrupper. Strømforbruk i produksjon av papirmasse , papir og papp inngår nå som en del av kraftintensiv industri. Endrede serier er oppdatert i Statistikkbanken med tall tilbake til januar 2010. For mer informasjon om endringene, se Om statistikken .

Lavere forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var 8 996 GWh i januar 2011. Det er 13,6 prosent lavere enn i samme måned i 2010. Nedgangen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge i januar lå 4,2 grader høyere enn i samme måned i 2010. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Økt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 956 GWh i januar. Det er en oppgang på 9,3 prosent sammenlignet med januar 2010.

Redusert forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 499 GWh i januar 2011; en reduksjon på 9,6 prosent sammenlignet med samme måned året før. Totalt i 2010 var dette forbruket på 5 404 GWh. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Tabeller: