7509_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7509
Høyt strømforbruk og høy import
statistikk
2010-07-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyt strømforbruk og høy import

Strømforbruket i alminnelig forsyning steg med 3,6 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig falt strømproduksjonen med 18 prosent. For tredje måned på rad ble det netto importert over 1 TWh strøm til landet.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. 1993-2010. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 5 900 GWh i mai. Dette er det høyeste vi har registrert for mai måned. Det økte forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittelig månedstemperatur for Norge var 1,5 grader lavere i mai enn i samme måned i fjor. Forbruket til nå i år er 42 924 GWh. Det er 8,9 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming.

Fortsatt lavt elektrisitetsforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 460 GWh i mai. Det er en oppgang på 12 prosent i forhold til samme måned i fjor. Forbruket var likevel 12 prosent lavere enn månedsgjennomsnittet i perioden 2006-2008.

Lavere produksjon av elektrisk kraft

Produksjonen av elektrisitet var 7 420 GWh i mai. Det er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år er det produsert 54 676 GWh elektrisitet. Det er 4,6 prosent lavere enn i samme periode i 2009.

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Selv om snøsmeltingen i fjellet ga høyt tilsig til vannmagasinene i mai, lå fyllingsgraden godt under medianverdien. Ved utgangen av uke 21 var fyllingsgraden 36,9 prosent, 7,8 prosentpoeng under medianverdien for uken. Referanseperioden for medianverdiene er 1990-2007.

Høy nettoimport av strøm

I mai ble det eksportert 285 GWh elektrisk kraft, mens vi importerte 2 076 GWh. Dette ga en nettoimport på 1 791 GWh. Siden årsskiftet har det vært nettoimport i alle måneder. Så langt i år er det nettoimportert 5 301 GWh.

Tabeller: